IslamQA – Spørsmål og svar

Betydningen av tawhid ar-ruboobiyyah, tawhid al-uloohiyyah og tawhid al-asma was-sifat

Spørsmål:

Hva er betydningen av tawhid ar-ruboobiyyah (enhet av Allahs herredømme), tawhid al-uloohiyyah (enhet i tilbedelse), og tawhid al-asma was-sifat (enhet av Allahs navn og egenskaper)?

Svar:

Tawhid ar-ruboobiyyah er å tro på Allahs allmektighet: Han alene er kilden til skapelsen, vedlikeholdelsen, livet, døden, osv. Når det gjelder tawhid al-uloohiyyah, er det oppriktigheten i hengivne handlinger, som f.eks. salah (bønn), sawm (faste), zakah (obligatorisk veldedighet), løfter og offerdyr. Tawhid al-asma was-sifat er å snakke om Allahs navn og egenskaper på samme måte som Han og Hans Profet (fred være med ham) gjorde, å gi Ham de samme navn og egenskaper som Han kaller Seg, dermed fri fra tashbih (å lage lignelser), tamthil (å gjøre Allahs egenskaper lik de av Hans skapelse), tahrif (fordreining av betydningen), eller ta’til (fornektelse av Allahs egenskaper).

Måtte Allah gi oss suksess. Måtte fred og velsignelser være over vår profet Muhammed, hans familie og følgesvenner.


Dette er en oversettelse av Den permanente komiteen for vitenskapelig forsking og fatwa-utgivelse sin fatwa: Meaning of Tawhid-ul-Rububiyyah, Tawhid-ul-Uluhiyyah, and Tawhid-ul-Asma' wal-Sifat (oppsøkt 07.06.14).

Siste spørsmål

                konvertitt hvit

                   

Kopirett © Islam Net. Alle rettigheter reservert.

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Close

Følg siden vår på Facebook.