Er det noen typer sjømat som muslimer ikke har lov til å spise?

Mat og drikke
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Vennligst tilgi meg for min uvitenhet i denne saken. Jeg er veldig interessert i å lære islamsk skikk. Mitt spørsmål handler om kostholdsregler. Hvilke typer fisk og sjømat er tillatt? Takk for hjelpen.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Blant de velsignelsene Allah har skjenket oss er det faktum at Han har gjort vår religion lett for oss, og ikke for vanskelig eller uutholdelig. Han har tillatt oss mange ting som var forbudt i henhold til tidligere åpenbarte lover. Allah sier (fortolkning av meningen):

«... Allah ønsker letthet for dere, og Han ønsker ikke å gjøre ting vanskelig for dere ...»
[Koranen 2:185]

Derav er all slags mat fra havet tillatt, enten det er planter eller dyr, levende eller døde. Allah sier (fortolkning av meningen):

«Lovlig for dere er (jakten på) vannvilt og dens bruk for mat – til nytte for dere selv og de som reiser ...»
[Koranen 5:96]

Ibn Abbas sa: «Sayduhu (direkte oversatt: dens jakt) refererer til alt som er tatt fra det i live, og ta’amuhu (direkte oversatt: dens mat) betyr alt som er tatt dødt.»

Det er noen ting – visse typer vanndyr – som noen lærde utelukker fra tillatelsen nevnt ovenfor. Disse er:

Krokodiller. Den korrekte meningen er at å spise disse ikke er tillatt, fordi de har hoggtenner og lever på land – selv om de kan tilbringe mye tid i vannet – så forrang bør gis til grunnen for å forby den (at den er et landdyr som har hoggtenner).

Frosker. Det er ikke tillatt å spise dem fordi Profeten (fred være med ham) forbød å drepe dem, som er rapportert i hadithen av Abdur-Rahman ibn Uthman, som sa at Allahs Sendebud (fred være med ham) forbød å drepe frosker. [Berettet av Imam Ahmad og Ibn Majah; se også Sahih al-Jami, 6970] Regelen er at alt som er forbudt for oss å drepe, har vi ikke lov til å spise; hvis vi har lov til å spise det, har vi lov til å drepe det.

Noen lærde utelukker havslanger, men den korrekte meningen er at ettersom de ikke lever andre steder enn i vannet, har vi lov til å spise dem, på grunn av ayahens generelle karakter (fortolkning av meningen):

«Lovlig for dere er (jakten på) vannvilt og dens bruk for mat – til nytte for dere selv ...»
[Koranen 5:96]

Otere og skilpadder. Den korrekte meningen er at for å være på den sikre siden, er det tillatt å spise dem etter å ha slaktet dem på riktig måte, fordi de lever både på land og i havet. Her er regelen slik at i tilfellet av dyr som lever både på land og i havet, skal reglene om landdyr gis forrang for å være på den sikre siden, så de må slaktes på riktig måte, med unntak av krabber som ikke trenger å slaktes, selv om de lever både på land og i havet, fordi de ikke har blod.

Alt som kan forårsake skade er forbudt som mat, selv om det kommer fra havet, fordi Allah sier (fortolkning av meningen):

«... Og ikke drep dere selv (og heller ikke drep hverandre). Sannelig, Allah er mest barmhjertig mot dere.»
[Koranen 4:29]

og:

«... Og ikke kast dere selv inn i ødeleggelse ...»
[Koranen 2:195]

[Se al-Mughni, 11/83; Hashiyah ar-Rawd, 7/430; Tafsir Ibn Kathir, 3/197; og Ahkam al-At’imah av al-Fawzan]

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Are there any types of seafood that Muslims are not permitted to eat? (oppsøkt 12.07.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger