Hvilke sett av regler bør følges når vi søker islamsk kunnskap?

Jobb og utdannelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Allah har velsignet meg med å søke kunnskap. Hvilke sett av regler bør følges når vi søker kunnskap? Hva er etiketten du råder meg til å følge?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er en viss etikette (samlet sett av regler) som bør følges av de som søker kunnskap. Vi vil gi deg disse rådene og etiketten for å søke kunnskap. Måtte Allah gi deg utbytte av disse rådene.

1 – Ha tålmodighet

Å søke kunnskap er noe av det viktigste for å komme langt i livet. Dette kan ikke oppnås på annen måte enn gjennom strev og hardt arbeide. Abu Tamam sa, mens han adresserte seg selv:

La meg inndele i målestokk noe som egentlig ikke kan måles, for å nå høye mål er vanskelig, men å nå lave mål er enkelt.

Du ønsker å komme langt uten innsats, men den som liker honning, må finne seg i bistikk.

En annen poet sa:

Du søker å oppnå ære, og de som søker å oppnå ære,

strever sitt ytterste og bretter opp ermene for å nå dette målet.

De strever hardt, men de fleste blir lei.

Derimot de som har tålmodighet og utholdenhet, oppnår den æren som de ønsker i livet.

Tro ikke at å oppnå ære er like enkelt som å spise dadler;

Du kan ikke oppnå ære før du har svelget den bitreste medisinen.

Så vær tålmodig og utholdende. Sammenlignet med jihad som kan kreve en times tålmodighet, må en som søker kunnskap, være tålmodig til livets slutt. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Dere som tror! Vær standhaftig og mer tålmodig (enn deres fiende), og vokt deres territorium ved å stasjonere deres hæravdelinger permanent på steder hvor fienden kan angripe dere, og frykt Allah så dere kan bli suksessfulle.»
[Koranen 3:200]

2 – Ha ren intensjon i dine handlinger

Hold fast ved ren intensjon i det du gjør. La ditt mål være å glede Allah og komme inn i Paradiset. Vokt deg for å være selvgod og fremstille deg selv som om du er bedre enn din likemann. Profeten (fred være med ham) sa: «Den som søker kunnskap for å kunne konkurrere med de lærde, for å bevise for seg selv at han er bedre enn den uvitende, eller for å få folk til å se opp til ham, så vil Allah få ham til å entre Helvetet.» [Berettet av an-Nasa’i, 2654; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih an-Nasa’i]

For å oppsummere, man må være ren både utad og innad fra alle store og små synder.

3 – Praktiser det du har lært

Vit at å praktisere i henhold til den kunnskapen man har tilegnet seg, er frukten av kunnskap. Den som vet, men som ikke handler ut ifra det en har lært, er som de jødene fra Moosa (fred være med ham) sin nasjon som Allah assosierte med negative beskrivelser i Hans Bok, der Han sa (oversettelse av betydningen):

«Det er som med dem som ble pålagt loven (Toraen) (dvs. å adlyde dens bud og praktisere dens lover), men som senere mislyktes i sine (forpliktelser). Disse kan sammenlignes med et esel som bærer store mengder bøker (men som forstår intet i dem). Det står ille til med et folk som fornekter Allahs ayaher (beviser, vers, tegn, åpenbaringer etc.). Allah veileder ikke folk som er dhalimoon (polyteister, urettferdige, hyklere etc.).»
[Koranen 62:5]

Og den som handler uten kunnskap, er som de kristne, «dallin (de som har gått seg vill)», som nevnt i Soorah al-Fatihah.

4 – Vær alltid klar over at Allah ser deg

Du må alltid være klar over at Allah ser deg, i det skjulte og i det åpne. Din holdning til din Skaper må alltid være i balanse mellom frykt og håp, som for muslimer er som to vinger på en fugl. Vend deg til Allah helhjertet og la ditt hjerte bli fylt med kjærlighet til Ham og la din tunge huske Ham gjennom dhikr. Vær glad og gled deg over Hans avgjørelser og Hans visdom.

Påkall Allah via du’a i din sujood, be Ham om å velsigne deg og gi deg nyttig kunnskap. Er du oppriktig mot Allah, så vil Han støtte og hjelpe deg, slik at du vil oppnå nivået til de rettskafne lærde.

5 – Gjør det beste ut av tiden din

Gjør det meste ut av din ungdom og ditt liv ved å bruke tiden på å søke kunnskap. Ikke bli lurt av utsettelser og ønsketenkning om fremtiden. Hver time av ditt liv som passerer, kan ikke erstattes. Fjern det du kan av distraksjoner og hindringer som hemmer deg i å streve til ditt ytterste for å oppnå kunnskap. Det er derfor mange salaf oppfordret til avstand fra ens familie og hjemland, fordi når en person blir distrahert vil han ikke være i stand til å forstå faktakunnskaper og spissfindige problemstillinger. Allah har ikke gitt en mann to hjerter i sitt bryst, og lignende er det sagt at kunnskap ikke vil gi deg sin del, før du gir den hele deg.

6 – Vær forsiktig

Vokt deg i begynnelsen for å bli opptatt av uenigheter mellom lærde, eller blant folk generelt, da dette forvirrer sinnet. Vær også forsiktig med å bla i mange bøker samtidig, fordi det vil kaste bort tiden din og gjøre deg forvirret. Konsentrer deg heller om boken du leser eller emnet du studerer, slik at du får kompetanse i det feltet. Vokt deg fra å flytte fra en bok til en annen (før du har fullført den forrige), da dette er et tegn på kjedsomhet og lite disiplin. Du må ta hensyn til alle typer kunnskap og prioritere det som er viktig.

7 – Ha presisjon og fokus

Strev for å få til det du ønsker å memorere, bekreftet, så du er sikker på det, enten fra en shaykh eller fra noen andre som kan hjelpe deg. Deretter memorer det riktig, gjenta det kontinuerlig og gjennomgå det til bestemte tider hver dag, så du ikke glemmer hva du har memorert. Det viktigste er å begynne med å memorere Koranen og etter man har blitt en hafidh memorere et visst antall hadither. Etter dette, hvis en har kapasitet til det, kan man også memorere korte oppsummerende tekster (mutoon) i de ulike islamske vitenskapene.

8 – Studer bøker

Hvis man har memorert korte oppsummerende tekster og gått gjennom deres forklaringer, og man har forstått de vanskeligste avsnittene og de viktigste punktene, så kan man deretter studere hvert emne i detalj. Gjennomgå alltid hva du har lært, og legg merke til verdifulle poeng, spissfindige problemstillinger, merkelige små problemer, løsninger på problemer og forskjeller mellom liknende konklusjoner i alle emnene du søker kunnskap i. Ikke nedvurder noe nyttig du lærer eller grunnleggende prinsipper som du forstår, men legg merke til dem i stedet og memorer dem.

La din interesse for å søke kunnskap være viktigst. Ikke vær tilfreds med å bare lære litt når du er i stand til å lære mer. Ikke vær fornøyd med å bare lære litt av arven til profetene (måtte fred og velsignelser fra Allah være med dem alle), men heller ikke tillat forstyrrelser eller bli forvirret av fantasier. Ikke utsett din søken etter kunnskap, for hvis du lærer noe nå, så kan du lære noe annet senere.

Gjør det meste ut av din tid, uansett livssituasjon. Bruk ungdomstiden flittig, når hjernecellene dine er mest mottakelige, og du har mindre som distraherer deg. Senere i livet kan du bli forstyrret av falske ambisjoner og ønske om jordiske eiendeler.

Skaff deg så mange bøker du kan for å kunne lære mest mulig. Ikke la dem bli som samleobjekter, men dra nytte av dem for å øke kunnskapsnivået. Les og bruk bøkene så mye du kan.

9 – Velg de beste ledsagerne

Fokuser på å velge rettskafne venner som er opptatte av å søke kunnskap, og som er av god karakter. Disse kan hjelpe deg til å oppnå dine mål, øke fordelen av kunnskapen du allerede har fått, oppfordre deg til å søke mer kunnskap, samt stoppe deg fra å føle deg lei og sliten. Dette er venner som er religiøst engasjert, troverdige og av god karakter, som er oppriktige mot Allah, og som er standhaftige uten å vike.

Pass deg for dårlige følgesvenner, for de kan påvirke deg, og siden folk er som fugler, vil de likne hverandre, dvs. «fugler av samme fjær flokker sammen.» Så vær forsiktig med å blande deg med sånne folk, da dette er som en sykdom, og forebygging er bedre enn en kur.

10 – Ha gode manerer mot din lærer

Kunnskap kan ikke oppnås bare fra bøker. Du må også ha en shaykh som du stoler på, som åpner døren til kunnskap, og som hindrer deg fra å gjøre feil. Du må derfor ha gode manerer mot ham, da dette er veien til suksess, læring og styrke. Du må videre ære, respektere og være høflig mot shaykhen. Vis den aller beste oppførselen etter reglene for etikette når du sitter og snakker med shaykhen. Still spørsmål på en ordentlig måte og lytt oppmerksomt. Vær høflig når du studerer en bok med ham, og ikke prøv å argumentere eller konkurrere med ham. Ikke start en samtale med ham, gå foran ham, snakk for mye i hans nærvær eller avbryt ham når han underviser. Ikke press ham til å gi deg et svar, og unngå å stille for mange spørsmål, spesielt foran andre mennesker, da dette vil virke som om du vil vise deg frem, som igjen vil føre til at han går lei av deg.

Hvis du tror at shaykhen har gjort en feil, ikke la det gjøre at du mister respekten for ham, fordi det vil frata deg muligheten til å tilegne deg av hans kunnskap. Hvem er det som er helt fri for feil? [Se Hilyah Talibil-Ilm av Shaykh Bakr Abu Zayd]

Vi ber Allah om å gjøre deg og oss sterke og standhaftige. La oss se den dagen da du vil bli en lærd og autoritet i religionen til Allah, og bli en av imamene til de fromme. Amin.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Etiquette of the seeker of knowledge (oppsøkt 19.09.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger