Er ramadan-fasten gyldig hvis man ikke ber?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg faster i ramadan, men jeg ber ikke. Er min faste gyldig?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Ramadan-fasten, og riktig nok enhver rettskaffen gjerning, blir ikke akseptert om du ikke ber. Det er fordi at å ikke be utgjør kufr slik Profeten (fred være med ham) sa: «Mellom en mann og mellom shirk og kufr står oppgivelse av bønnen.» [Berettet av Muslim, 82] Se også spørsmål nr. 5208.

Ingen rettskaffen gjerning er akseptert fra kafiren, fordi Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og Vi skal ta fatt på hvilke som helst gjerninger de (vantro, polyteister, syndere) gjorde, og Vi skal gjøre slike gjerninger lik spredte flytende støvpartikler.»
[Koranen 25:23]

«Hvis du forbinder andre i tilbedelse med Allah, (da) sannelig, (alle) dine gjerninger vil være forgjeves, og du vil sannelig være blant taperne.»
[Koranen 39:65]

Al-Bukhari berettet at Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som svikter asr-bønnen, hans gjerninger er forgjeves.» [al-Bukhari, 553] Det som menes med «hans gjerninger er forgjeves» er at de blir ugyldige og vil ikke gagne ham noe.

Denne hadithen indikerer at i tilfellet med en som ikke ber, Allah vil ikke godta noen gjerning fra ham, så den som ikke ber vil ikke dra nytte av sine gjerninger i det hele tatt, og ingen av hans gode gjerninger vil stige opp til Allah.

Ibn al-Qayyim (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa om betydningen av denne hadithen: «Den tilsynelatende betydningen av denne hadithen er at de som ikke ber er av to typer: de som ikke ber i det hele tatt, som gjør alle deres gjerninger ugyldige, og de som ikke ber noen dager, som gjør deres gjerninger på den dagen ugyldige. Så tapet av alle gode gjerninger skjer for dem som ikke ber i det hele tatt, og tapet av noen gjerninger skjer med dem som mister noen bønner.» [Fra Kitab as-Salah, s. 65]

Vårt råd til søsteren som stilte dette spørsmålet er å angre til Allah, å føle anger for sin forsømmelse av hennes plikter overfor Allah for å utsette seg selv for Hans vrede, sinne og straff. Allah godtar angeren til de blant Sine slaver som angrer til Ham, og tilgir deres synder; sannelig, Han gleder seg svært over det. Profeten (fred være med ham) ga gledelige nyheter til dem som omvender seg da han sa: «Den som angrer fra synd er som en som ikke syndet i det hele tatt.» [Berettet av Ibn Majah, 4250; klassifisert som hasan av al-Albani i Sahih Ibn Majah, 3424]

La hun skynde seg å gjøre ghusl og be, slik at hun kan bli ren både innvendig og utvendig. Ikke utsette anger og si: «Jeg vil angre i morgen eller i overimorgen», for hun vet ikke når døden vil komme. La hun angre til Allah før anger ikke vil være til nytte.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og (husk) Dagen når dhalimen (forbryteren, undertrykkeren, polyteisten) vil bite på sine hender, han vil si: ‘Å! Ville ønske at jeg hadde tatt en vei med Sendebudet (Muhammed). Å! Ve meg! Ville ønske at jeg aldri hadde tatt den og den som en khalil (en fortrolig venn)! Han førte meg sannelig bort fra Påminnelsen (denne Koranen) etter at den hadde kommet til meg. Og Shaytan (Satan) er for mennesker alltid en desertør i nødens time.’»
[Koranen 25:27-29]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Ramadaan fasting is not acceptable if one does not pray (oppsøkt 08.03.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger