Hvordan skal folk faste og be hvis dagen er svært lang eller solen ikke går ned?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva skal de menneskene hvis dager er tjueen timer lange gjøre? Skal de regne ut tiden for å faste? Tilsvarende, hva skal de hvis dager er svært korte gjøre? Og hva med de hvis dag varer i seks måneder, og natt varer i seks måneder? Hvordan skal de be og hvordan skal de faste?

Svar:

Lovpriset være Allah.

De hvis netter og dager går opp i tjuefire timer skal faste om dagen, enten den er kort eller lang, og det er akseptabelt fra dem, selv om dagen er kort, og lovprisning tilhører Allah. Men for de som natten eller dagen er lengre enn det, slik som seks måneder, så skal de regne ut tiden for faste og bønn, slik Profeten (fred være med ham) påla å gjøre på Dajjals dag som vil være som et år, og hans dag som vil være som en måned, eller som en uke. Tidspunktene for bønn regnes ut. Rådet av senior lærde i Saudi-Arabia undersøkte denne saken og utstedte en erklæring, nr. 61, datert 12/4/1398 e.h. som sier:

«Lovpriset være Allah, og velsignelser og fred være med Hans sendebud og hans familie og følgesvenner.

For det første: Enhver som bor i et land der folk kan skille natt fra dag ved daggryets stigning og solens nedgang, men dagen er veldig lang på sommeren og svært kort på vinteren, er forpliktet til å utføre de fem daglige bønnene på de tidspunktene som er kjent i sharia, på grunn av den generelle betydningen av versene hvor Allah sier (oversettelse av betydningen):

‘Etabler as-salah fra midt på dagen til nattens mørke (dvs. dhuhr-, asr-, maghrib-, og isha-bønnene), og resiter Koranen ved tidlig morgengry (dvs. fajr morgenbønnen). Sannelig, resitasjonen av Koranen ved tidlig morgengry (dvs. om morgenen – fajr-bønnen) er stadig bevitnet (overværet av englene ansvarlige for menneskeheten på dagen og natten).’
[Koranen 17:78]

‘Sannelig, as-salah (bønnen) er påbudt de troende til faste tider.’
[Koranen 4:103]

Og det er bevist fra Abdullah ibn Amr ibn al-As (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Tiden for dhuhr er når solen passerer sin senit og en manns skygge er like lang som ham, så lenge asr ikke har kommet. Tiden for asr er så lenge solen ikke har blitt gul. Tiden for maghrib er så lenge skumringen ennå ikke har forsvunnet. Tiden for isha er inntil halvveis gjennom natten. Tiden for fajr er fra morgengry, så lenge solen ennå ikke har steget. Når solen stiger, så avstå fra å be, for den stiger mellom Shaytans horn.’

Og det er andre ahadith som definerer i ord og gjerning tidspunktene for de fem daglige bønnene, men det er ikke gjort noe forskjell mellom lange dager og korte dager, eller lange netter og korte netter, så lenge bønnetidene kan fastsettes av tegnene forklart av Allahs Sendebud (fred være med ham).

Dette handler om definisjonen på bønnetidene.

Når det gjelder tidspunktene for faste i ramadan-måneden, må de som er ansvarlige avstå fra å spise, drikke og alt annet som bryter fasten hver dag i måneden fra daggry til solnedgang i deres land, så lenge dagen kan skjelnes fra natten i deres land, og summen av dag og natt er tjuefire timer, og det er tillatt for dem å spise, drikke, ha samleie og så videre kun i løpet av deres natt, selv om den er kort. Islams sharia er universell og gjelder for alle mennesker i alle land. Allah sier (oversettelse av betydningen):

‘Og spis og drikk inntil den hvite tråden (lyset) av daggry synes for dere atskilt fra den sorte tråden (nattens mørke), så fullfør fasten til mørkets frembrudd.’
[Koranen 2:187]

Hvis en person ikke er i stand til å faste hele dagen fordi den er for lang, eller fordi han vet ut ifra tegn eller ved erfaring eller etter råd fra en troverdig, dyktig lege, eller han mener det er mest sannsynlig at å faste vil føre til at han dør eller blir alvorlig syk, eller vil gjøre hans sykdom verre eller forsinke hans bedring fra sykdommen, da bør han bryte sin faste, og ta igjen dagene han ikke fastet i løpet av hvilken som helst måned når han kan ta dem igjen. Allah sier (oversettelse av betydningen):

‘Så enhver av dere som ser (halvmånen på den første natten av) måneden (av ramadan dvs. som er til stede i sitt hjem), må overholde fasten den måneden, og enhver som er syk eller på en reise, det samme antall (dager som en ikke utførte fasten må tas igjen) fra andre dager.’
[Koranen 2:185]

‘Allah byrder ikke en person utover hans omfang.’
[Koranen 2:286]

‘… og har ikke pålagt dere i religion noen vanskeligheter.’
[Koranen 22:78]

For det andre:

Den som bor i et land hvor solen ikke går ned i løpet av sommeren og solen ikke stiger i løpet av vinteren, eller han bor i et land der dagen varer i seks måneder og natten varer i seks måneder for eksempel, må utføre de fem daglige bønnene i løpet av hver tjuefire-timers periode. I tillegg regne ut deres tider basert på det nærmeste landet for dem hvor tidene til de fem bønnene er atskilt fra hverandre. Dette på grunn av det som står i hadithen om Isra og Mi’raj, at Allah påla denne ummah femti bønner hver dag og natt, deretter fortsatte Profeten (fred være med ham) å be sin Herre om å redusere det inntil Han sa: ‘Å Muhammed, de er fem bønner hver dag og natt.’ [Berettet av Muslim (162)]

Og det ble berettet at Talhah ibn Ubaydullah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: ‘En mann fra Najd-folket, med bustete hår, kom til Allahs Sendebud (fred være med ham), og vi kunne høre lyden av stemmen hans, men vi kunne ikke forstå hva han sa, inntil han nærmet seg Allahs Sendebud (fred være med ham), og han spurte om islam. Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: “Fem bønner hver dag og natt.” Han sa: “Må jeg gjøre noen (bønner) annet enn det?” Han sa: “Nei, med mindre du gjør dem frivillig.”’ [Berettet av al-Bukhari (46) og Muslim (11)]

Og det er berettet at Profeten (fred være med ham) fortalte sine følgesvenner om Dajjal, og de sa: ‘Hvor lenge vil han være på jorden?’ Han sa: ‘Førti dager, en dag som et år, en dag som en måned, en dag som en uke, og resten av dagene som deres dager.’ Vi sa: ‘Å Allahs Sendebud, på den dagen som er som et år, vil bønnene for én dag være tilstrekkelig for oss?’ Han sa: ‘Nei. Regn ut tiden (for bønn).’ [Berettet av Muslim (2937)] Han anså ikke den dagen som vil bli som et år som én dag hvor fem bønner vil være tilstrekkelig, heller påbød han å be fem bønner hver tjuefire timer, og han befalte dem om å fordele dem i løpet av tiden basert på tidene til en vanlig dag i deres land. Så muslimene i landet spurt om her, må definere bønnetiden basert på det nærmeste landet til dem der natt er atskilt fra dag, og slik kan tidspunktene for de fem daglige bønnene bli kjent gjennom deres shar’i-tegn (i det nærmeste landet) i hver tjuefire timers periode.

Tilsvarende må de faste ramadan-måneden, og regne ut begynnelsen og slutten av ramadan-måneden, og tidspunktene for å starte og avslutte fasten hver dag, og tidspunktet for daggry og solnedgang hver dag, i det nærmeste landet til dem hvor natt er atskilt fra dag og summen av natt og dag er tjuefire timer. Dette på grunn av Profetens hadith om Dajjal som vi har sitert ovenfor, der han fortalte sine følgesvenner hvordan man skal regne ut bønnetidene. I dette tilfellet er det ingen forskjell mellom faste og bønn. Og Allah er kilden til styrke. Måtte Allah sende velsignelser og fred over vår Profet Muhammed og hans familie og følgesvenner.» [Rådet av senior lærde. Sitat slutt. Majmoo Fatawa ash-Shaykh Ibn Baz (15/292/300)]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: How should people fast whose day is very long and the sun never sets for them? (oppsøkt 17.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger