Hva regnes som baksnakking av en annen muslim?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva regnes som baksnakking av en annen muslim?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Ghibah (baksnakking, sladder) betyr at en person nevner feilene til sin muslimske bror i hans fravær, som han ikke ville likt hvis han hørte om det, når det ikke er behov for å nevne dem.

Når jeg sier «nevner feilene til sin bror», utelukker dette tilfeller når den andre personen sier noe for å rose eller prise ham.

Når jeg sier «i hans fravær», utelukker dette ting sagt i hans tilstedeværelse, som ikke kalles ghibah, i henhold til den mer korrekte av de to meningene av lærde.

Når jeg sier «som han ville mislikt hvis han hørte om det», utelukker dette ting som han ikke ville brydd seg om.

Når jeg sier «når det ikke er behov for å nevne dem», utelukker dette tilfeller når det er en shariah (lovlig religiøs) grunn til å gjøre det, som en advarsel mot en innovatør, for å gjøre folk oppmerksomme på hans bid’ah (innovasjon).

I slike tilfeller er det vesentlig å være oppmerksom på følgende:

1. Oppriktighet overfor Allah og søke Hans velbehag.

2. Å være oppmerksom på at interessene blir ivaretatt ved slike ting.

3. Det som sies bør begrenses til de aktuelle manglene, og bør ikke gå videre til saker hvor det ikke er noen nytte.

De lærde var enige om at det er haram (ulovlig) å snakke bak en persons rygg uten en legitim grunn. De fleste av dem fastslo at det er en stor synd, og at den varierer i grad, hvor noen typer er verre enn andre. Den som baksnakker en lærd er ikke lik en som baksnakker en uvitende person. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«... ei heller baktal hverandre. Ville en av dere like å spise kjøttet av sin døde bror? Dere ville avsky det (så avsky baksnakking). Og frykt Allah. Sannelig, Allah er Den Som tilgir og godtar anger, Mest Nåderik.»
[Koranen 49:12]

I Sahih Muslim er det berettet av al-Ala ibn Abdurrahman fra sin far fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Vet du hva ghibah er?» De sa: «Allah og Hans Sendebud vet best.» Han sa: «At du sier noe om din bror som han misliker.» Han ble spurt: «Hva om det jeg sier om min bror er sant?» Han sa: «Hvis det du sier er sant så har du baktalt ham, og hvis det ikke er sant, da har du sladret om ham.»

Abu Dawood berettet i sin Sunan via Nawfal ibn Masahiq fra Sa’id ibn Zayd at Profeten (fred være med ham) sa: «Den mest utbredte formen for åger (riba) er å gå langt i å snakke urettmessig mot en muslims ære.»

Og han (fred være med ham) sa: «Ditt blod, din rikdom og din ære er hellig blant dere, så hellig som denne dagen deres, i denne måneden deres, i dette landet deres. La de som er til stede formidle det til de som er fraværende; kanskje han kommer til å formidle det til en som har mer forståelse enn han.» [Enighet om, fra hadithen av Abu Bakrah]

En av de verste formene for ghibah, og som er mest ettertrykkelig forbudt, er å se ned på en muslim og gjøre sitt ytterste for å krenke ham, vise mangel på respekt overfor ham, og tale nedsettende om hans ære. Dette er en kritikkverdig egenskap og en alvorlig sykdom. Det er en av de store syndene, og den som gjør dette er utsatt for advarselen og en streng straff.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Definition and Ruling on ghibah (Backbiting) (Oppsøkt 04.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger