Må man være pliktoppfyllende overfor ikke-muslimske foreldre?

Familieforhold, barn og oppdragelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Allah velsignet meg til å omfavne den sanne religionen, islam, ved hjelp av noen shaykher, og jeg endret derfor mitt navn fra «Abdus-Salib» (korsets tjener) til «Abdullah». Min far var lite tilfreds med dette, og beordret meg til å ikke bryte med mitt navn og min families navn. På grunn av dette ble vi uenige, noe som fikk meg til å forlate min fars hjemland, og flytte til dette edle landet (Saudi-Arabia). Likevel er jeg fortsatt forvirret. Krever islam at jeg gleder min far og adlyder ham selv om han er kristen? Eller kreves det av meg å ignorere hva min far har sagt, vel vitende om at han er kristen og sta overfor sin tro, så vel som at mitt tidligere navn var Abdus-Salib?

Svar:

For det første bør du være takknemlig overfor Allah, Den Opphøyede, for å ha gitt deg suksess i å oppdage sannheten og omfavne den sanne religionen, islam. Allah beordret alle mennesker på jorden, uavhengig av deres ulike religioner og sekter, til å forlate det de tror på og omfavne denne sanne religionen; Allah, Den Æredes religion, som Han godtok for Seg Selv. Så du bør være takknemlig overfor Allah for at Han lot deg oppnå denne fantastiske dyden. Vi ber Allah gjøre deg urokkelig i religionen islam.

Angående den andre saken; ditt forhold til dine foreldre, har Allah, Den Ærede og Opphøyede, fastsatt plikten om å være god og velgjørende mot foreldre selv om de ikke er muslimer.

Allah, Den Opphøyede, har sagt (oversettelse av betydningen):

«Og Vi har påbudt mennesket (å være pliktoppfyllende og god) mot sine foreldre. Hans mor bar ham gjennom svakhet etter svakhet, og hans avvenning er i to år. Vær takknemlig mot Meg og mot dine foreldre. Til Meg er den endelige destinasjonen. Men hvis de (begge) streber etter å få deg til å tilbe noen andre ved siden av Meg, som du ikke har kjennskap til, så adlyd dem ikke; men oppfør deg vennlig mot dem i verden, og følg veien til de som vender seg til Meg i anger og lydighet. Så til Meg skal du vende tilbake, og Jeg skal fortelle deg hva du pleide å gjøre.»
[Koranen 31:14-15]

Så det er obligatorisk for deg å være god og velgjørende overfor dine foreldre i forhold til verdslige anliggender.

Angående religiøse saker, må du følge sannhetens religion, selv om det strir imot dine foreldres religion, men ved å samtidig være snill mot dem. Du må være velgjørende for dem og gjengjelde dem for det gode de har gjort for deg, selv om de var ikke-muslimer. Så det er ingenting galt i å holde kontakten med din far og gi ham tilbake, men ikke adlyd han i noe, som er ulydighet mot Allah, Den Mektige og Majestetiske.


Dette er en oversettelse av Shaykh Salih al-Fawzan sin fatwa: Being Dutiful to non-Muslim Parents (oppsøkt 26.01.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger