Hva er tafsir (forklaring) av Soorah al-Ikhlas?

Dhikr, du'a og tazkiyatun-nafs
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er (tafsir) forklaringen av Soorah al-Ikhlas, kapittel 112 i Koranen?

Svar:

«Si (Å Muhammed (fred være med ham))...»:

Betydning; «Qul (Si)» er en sterk uttalelse med sikkerhet. Å tro fullt og helt på den, ved å kjenne dens betydning.

«Han er Allah, Al Ahad (Den ene).»

Betydning: Enhet er bare for Ham, for Han er Al Ahad, Den eneste som er fullkommen. Asma Al Husna (de vakreste navn), As Sifat Al Kamilat Al Ulya (de mest perfekte og opphøyde attributter) og Al Afal Al Muqadasah (de hellige handlinger) tilhører Ham. Det er ingen som Ham og det finnes ingen ting som kan sammenlignes med Ham.

«Den selvforsynte Herren som alle skapninger trenger. Han verken spiser eller drikker.»

Betydning: Den Ene man vender seg til for alle behov. For alle i himlene og på jorden har det høyeste behov for Ham. Det er Ham de spør for det de trenger og de vender seg til Ham for sine formål. Dette er fordi Han er fullkommen i Sine attributter. [Han er] Al Alim (Den mest kunnskapsrike) som er fullkommen i Sin kunnskap. Al Halim (Den mest overbærende) som er fullkommen i Sin overbærenhet. Ar Rahim (Den mest barmhjertige), fullkommen i Sin barmhjertighet, som omfatter alle ting. Og slik er alle [Hans] attributter.

Og fra Hans fullkommenhet er:

«Ikke har Han avlet noen, ei er Han selv blitt avlet.»

På grunn av Hans fullstendige selvtilstrekkelighet.

«Og ingen er lik, eller kan sammenlignes med Ham.»

Ikke i Hans navn, attributter eller handlinger, tabaraka wa ta alah.

Denne suraen (kapitlet) består av Tawhid (Allahs enhet) av Al Asma Was Sifat (Allahs navn og attributter).


Dette er en oversettelse av Shaykh Abdur-Rahman ibn Nasir as-Sa'di sin tafsir av Soorah al-Ikhlas (Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan) (oppsøkt 04.12.11). Opprinnelig begynner ikke shaykhens tafsir med et spørsmål, dette er lagt inn av IslamQA.no for å passe til nettsidens stil.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger