Hva er skjebnen til ikke-muslimer som aldri hørte islams budskap?

Aqidah (teologi)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er skjebnen til ikke-muslimer som ikke hørte islams budskap?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er en del av Allahs rettferdighet, at Han ikke straffer noen folk inntil Han først har sendt en advarsel til dem, og med mindre det finnes bevis mot dem. Allah behandler ingen urettferdig. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«... Og Vi straffer aldri inntil Vi har sendt et sendebud (for å gi advarsel).»
[Koranen 17:15]    

I hans tafsir (kommentering) av denne ayah, sa Ibn Kathir (måtte Allah ha barmhjertighet med ham): «Disse ordene: ‘... Og Vi straffer aldri inntil Vi har sendt et sendebud (for å gi advarsel).’, forteller oss om Allahs rettferdighet, måtte Han være opphøyet, og at Han ikke straffer noen inntil etter at Han har fastslått bevis mot ham ved å sende et sendebud til ham. Dette er som ayahen (oversettelse av betydningen): ‘... Hver gang en gruppe er kastet deri (i Helvete), vil dens vokter spørre: “Kom det ingen advarer til dere?” De vil si: “Jo, sannelig, en advarer kom til oss, men vi motsa ham og sa: ‘Allah har aldri sent ned noe (av åpenbaring), du er bare på villfarelse.’”’ [Koranen 67:8] Og: ‘Og de som ikke trodde, vil bli drevet til Helvete i grupper, inntil, når de ankommer det, portene derav vil bli åpnet (plutselig, som et fengsel når fangene ankommer det). Og dets voktere vil si: “Kom ikke sendebudene til dere fra dere selv, – som resiterte til dere vers fra deres Herre, og advarte dere om møtet på denne dagen deres?” De vil si: “Jo, men pinselens ord har blitt berettiget mot de vantro!”’ [Koranen 39:71]»

En person som aldri har hørt om islam eller Profeten (fred være med ham), og som aldri har hørt budskapet i sin riktige og sanne form, vil ikke bli straffet av Allah hvis han dør i en tilstand av kufr (vantroskap). Hvis det ble spurt om hva hans skjebne blir, vil svaret være at Allah vil teste ham på Gjenoppstandelsens Dag: Hvis han adlyder vil han entre Paradiset, og hvis han ikke adlyder vil han entre Helvete. Beviset (ad-dalil) for dette er hadithen av al-Aswad ibn Sari, som berettet at Allahs Profet (fred være med ham) sa: «Det er fire (som vil protestere) til Allah på Gjenoppstandelsens Dag: den døve mannen som aldri hørte noe, den sinnssyke mannen, den svært gamle mannen, og mannen som døde i løpet av fatrah (intervallet mellom tiden til Isa (Jesus, fred være med ham) og tiden til Muhammed (fred være med ham)). Den døve mannen vil si: ‘Å Herre, islam kom, men jeg hørte aldri noe.’ Den sinnssyke mannen vil si: ‘Å Herre, islam kom, men barna løp etter meg og kastet steiner på meg.’ Den svært gamle mannen vil si: ‘Å Herre, islam kom, men jeg forsto ingenting.’ Mannen som døde i løpet av fatrah vil si: ‘Å Herre, ingen sendebud fra Deg kom til meg.’ Han vil akseptere deres lydighetsløfter, så vil bud bli sendt til dem om å entre Ilden. Ved Den Ene i hvis hånd er Muhammeds sjel, hvis de entrer den vil den være kjølig og trygg for dem.»

Ifølge en annen beretning sa han: «Enhver som entrer den, den vil være kjølig og trygg for ham, og enhver som ikke entrer den, vil bli slept til den.» [Hadithen ble berettet av Imam Ahmad og Ibn Hibban, og erklært som sahih av al-Albani, Sahih al-Jami, 881]

Alle som hører islams budskap i en ekte og korrekt form (og avviser det), vil ha bevis mot seg. Den som dør uten å ha hørt budskapet, eller har hørt det i en forvrengt form, da er hans sak i Allahs hender. Allah vet best om Sitt skaperverk, og Han vil aldri behandle noen urettferdig. Og Allah er altseende over Sine slaver.


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: The fate of kuffaar who did not hear the message of Islam (oppsøkt 04.03.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger