Kan man lytte til Koranen hvis man pleier å høre på musikk?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg lytter til musikk vel vitende om at det er haram (forbudt). Håpet er at Allah veileder meg bort fra dette. Jeg lytter også ofte til islamske forelesninger og Koranen. Problemet er at folk kritiserer meg og sier at jeg begår en synd ved å lytte til musikk i tillegg. Jeg får høre at jeg må velge og at jeg ikke kan gi andre råd når jeg selv er syndig. Av disse grunnene føler jeg meg forvirret, syndig, sekulær og som en hykler. Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Vi begynner med å takke for din ærlighet og for at du tar tak i religiøse spørsmål. Vi ber Allah velsigne deg med veiledning og hjelpe deg å gjøre det som er riktig.

Du bør vite at venner gjør en alvorlig feil når de ber deg velge mellom å lytte til Koranen og religiøse forelesninger, eller til musikk. Troende som har en tendens til å gjøre enkelte synder, er fortsatt pålagt å gjøre alt man kan av gode gjerninger. Dette såfremt man tror på Allah som sin Herre, islam som sin religion og Muhammed (fred være med ham) som sin profet og sendebud.

Hvis man begår en synd, så rettferdiggjør ikke dette å utelate andre obligatoriske handlinger. Angående disse pliktene, bør man heller angre seg for sin svakhet og fortsette med andre lydighetshandlinger som Allah pålegger. Selv om man har syndet, så rettferdiggjør ikke dette at man utfører andre synder. Man må heller så fort som mulig, omvende seg i anger og gjøre tilbedelses- og lydighetshandlinger. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«… Sannelig, de gode gjerninger fordriver de onde (små synder) …»
[Koranen 11:114]

Derfor er det mulig at en troende kan utføre både lydighets- og ulydighetshandlinger. Dette er overhodet ikke hykleri eller sekularisme, så lenge personen ikke er moralsk fordervet, innrømmer sine feil, ber Allah om tilgivelse og anstrenger seg for å unngå synd.

Kanskje din iver etter å lytte til Koranen og religiøse forelesninger kan føre til at du slutter å høre på forbudt musikk, for:

«Sannelig, Koranen veileder til det som er mest rettferdig og riktig.»
[Koranen 17:09]

Det er bedre å høre på begge deler enn å slutte å høre på Koranen og annet islamsk materiale, for Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og den som har gjort et støvfnuggs (eller en liten maurs) vekt av godt, skal se det. Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av ondt, skal se det.»
[Koranen 99:7-8]

«Sannelig, Allah gjør ikke et støvkorns (eller en liten maurs) urett. Og er det en god gjerning, gir Han den dobbelt vekt, og Han gir en stor belønning.»
[Koranen 4:40]

På gjenoppstandelsens dag vil menneskets gjerninger veies:

«Den hvis vektskåler (med gode gjerninger) er tunge, vil gå til et godt liv (i Paradiset)! Men den, hvis vektskåler (med gode gjerninger) er lette, avgrunnen har omsorg for ham. Og hvordan kan du vite hva det er? (Det er) het ild!»
[Koranen 101:6-11]

Du bør strebe etter å gjøre alt som vil få vektskålene dine tunge av gode gjerninger og tilbedelseshandlinger, selv om det er lite, for Allah er Den mest sjenerøse, mest tilgivende og mest barmhjertige. Han vil doble det lille, til det er som et fjell eller større. Profeten (fred være med ham) sa i autentiske hadith: «Tro ikke lite om en godhetshandling, selv om det er å hilse på ens bror med et muntert åsyn.» Og: «Å smile til ens bror er en veldedighetshandling.»

Dette betyr ikke at vi godkjenner at du lytter til musikk, men hvis det ikke er noe annet alternativ, vær da en av dem: «… som erkjenner sine synder. De har blandet en god gjerning med en annen som var ond. Kanskje Allah vil vende seg mot dem i nåde. Allah er tilgivende, nåderik.» [Koranen 9:102]

Du må vokte deg for alt som kan føre til at vektskålene med gode gjerninger blir lettere, slik som synder og onde gjerninger. Allah er streng i Sin straff mot dem som er ulydige mot Ham og overtrer Hans hellige grenser. Vær snar med å omvende deg i oppriktig anger og be Allah om å hjelpe deg.

Hold fast ved gode gjerninger, og gjør så mange du kan. Gi dine venner råd om å frykte Allah, utføre gode gjerninger og å gi opp de onde.

Til slutt anbefaler vi deg å søke venner som kan påvirke deg i god retning islamsk sett, og holde deg unna dårlige venner som hindrer deg i å gjøre det rette. Du bør også be Allah om å veilede deg og dem, og hjelpe deg med å omvende deg i anger. Allah er Den vi ber om hjelp til å omvende oss oppriktig i anger, gjøre bot for våre synder og veilede våre hjerter, for Han er Den beste å spørre.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Listening to Music and Quran (oppsøkt 27.09.13)

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger