Hvordan kan en hindre å vende tilbake til synd etter å ha angret?

Sorg, lidelse og anger
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Mitt problem er å se på haram ting. Jeg angrer, også går jeg tilbake til det, og jeg vet ikke hva som får meg til å gjøre det?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har skapt oss med en stor hensikt, som er å tilbe Ham alene uten noen partner. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og Jeg (Allah) skapte ikke jinnene og menneskeheten, bortsett fra for at de skal tilbe Meg (alene).»
[Koranen 51:56]

Enhver muslim må streve etter å tilbe sin Herre så mye han kan. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Allah byrder ikke en person utover hans kapasitet.»
[Koranen 2:286]

Men mennesket er svakt og omringet av fiender på alle kanter, og hans eget selv oppfordrer ham til å gjøre ondt, og Shaytan strømmer gjennom ham som blod, og han lever i denne verden som er attraktiv for ham. Så hvordan kan han være trygg fra disse fiendene, med mindre Allah har barmhjertighet over ham?

Likevel er Helvete omgitt av innfall og lyster, og Paradiset er omgitt av vanskeligheter. Så enhver person må vende seg til Allah og be Ham om å hjelpe ham til å huske Ham, og være takknemlig overfor Ham, og tilbe Ham på riktig måte. Abu Bakr kom til Profeten (fred være med ham) og sa til ham: «Lær meg en du’a jeg kan si i min bønn.» Han sa: «Si: ‘Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfir adh-dhunooba illa anta faghfir li maghfiratam min indika warhamni innaka anta al-Ghafoor ar-Rahim (Å Allah, jeg har gjort stor urett mot meg selv, og ingen tilgir synd unntatt Deg. Gi meg tilgivelse fra Deg, og ha barmhjertighet med meg, for Du er Den Tilgivende, Den Mest Nåderike)’.» [Berettet av al-Bukhari, 834; Muslim, 2705]

Tenk over denne hadithen, hvordan Profeten (fred være med ham) lærte Abu Bakr (måtte Allah være fornøyd med ham), som er den beste av denne ummahen etter Profeten (fred være med ham), å si: «Å Allah, jeg har gjort stor urett mot meg selv.» Hvis Abu Bakr skulle si dette – når han var den beste blant folket – hva bør da vi si?! Å Allah, skjenk Din nåde over oss.

Det var en annen sahabi – en av de beste og mest kunnskapsrike av sahabah – som Profeten (fred være med ham) sa til: «Jeg elsker deg, å Muadh». (Muadh sa): «Og jeg elsker deg, å Allahs Sendebud.» Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «Ikke glem å si i hver bønn: ‘Rabbi a’inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika (Å Allah, hjelp meg med å huske Deg, takke Deg og tilbe Deg riktig).» [An-Nasa’i, 1303; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih an-Nasa’i, 1236]

Se på dette rådet som Profeten (fred være med ham) ga til en av dem som han elsket mest, hvordan han ba ham om å be Allah om hjelp til å tilbe Ham, for hvis en person er berøvet slik hjelp fra Allah, så er han sannelig berøvet.

Så vi må vende oss til Allah, og be Ham hjelpe oss med å gjøre det som Han har påbydd oss.

Fordi alle mennesker er nødt til å komme til kort, har Allah befalt oss om å angre for alle synder. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og vend dere alle til Allah i anger, å troende, for at dere skal oppnå suksess.»
[Koranen 24:31]

«Søk deres Herres tilgivelse, så vend dere til Ham i anger.»
[Koranen 11:3]

«Å dere som tror! Vend dere til Allah med oppriktig anger! Det kan være at deres Herre vil slette deres synder, og slippe dere inn i hager, som under bekker sildrer (Paradiset).»
[Koranen 66:8]

«I disse versene kobler Allah soning av synd og adgang til Paradiset med oppriktig anger, som inkluderer å slutte med synd og unngå det, angre på det som har skjedd i fortiden, og oppriktig beslutte å aldri vende tilbake til det av frykt og respekt for Allah, i håp om Hans belønning og frykt for Hans straff.»
[Shaykh Abdul-Aziz ibn Baz, i Majmoo al-Fatawa – al-Aqidah, del 2, s. 640]

Det ble berettet at Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Jeg hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) si: ‘Ved Allah, jeg ber om Allahs tilgivelse og angrer til Ham mer enn sytti ganger om dagen.’» [Berettet av al-Bukhari, 6307]

Det ble berettet at Abu Burdah sa: «Jeg hørte al-Agharr, som var en av følgesvennene til Profeten (fred være med ham) si: ‘Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: “Å folk, angre til Allah, for jeg angrer til Ham ett hundre ganger om dagen.”’» [Berettet av Muslim, 2702]

Disse beretningene oppmuntrer oss til å angre til Allah. Lederen for de som angrer – Allahs Sendebud (fred være med ham) – angret til Allah ett hundre ganger hver dag, så det er enda viktigere for oss å angre mye, på grunn av våre mange synder. Det er ingen makt og ingen styrke foruten Allah.

Angående det du sier, at du angrer og så vender tilbake til synd og så angrer og så vender tilbake til synd igjen, sier vi til deg at selv om du vender tilbake til synd igjen og igjen, så angre mye og irritere din shaytan som ligger i lur for deg. Husk at Allah «brer ut Sin hånd om natten for å godta angeren til dem som har syndet i løpet av dagen, og Han brer ut Sin hånd i løpet av dagen for å godta angeren til dem som har syndet i løpet av natten, (og dette vil fortsette) inntil solen stiger fra vest.» [Berettet av Muslim, 2759]

Angerens port er åpen. Abu Hurayrah sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Enhver som angrer før solen stiger fra vest, Allah vil akseptere hans anger.’» [Berettet av Muslim, 2703]

Og Profeten (fred være med ham) sa: «Allah vil akseptere angeren til Hans slave så lenge dødsrallingen ennå ikke har nådd hans hals.» [Berettet av at-Tirmidhi og klassifisert som hasan av al-Albani i Sahih at-Tirmidhi, 2802]

Men vær klar over at det er betingelser for å angre som må oppfylles dersom det skal være akseptabelt i henhold til sharia. Disse betingelsene er forklart i detalj i svaret til spørsmål nr. 13990. Vennligst se også spørsmål nr. 5092.

Til slutt anbefaler vi deg å streve mot ditt ego, som oppfordrer deg til å gjøre ondt, og søke tilflukt hos Allah fra dets onde, og det onde fra den forbannede Shaytan. Profeten (fred være med ham) pleide å søke tilflukt hos Allah fra det onde av sitt ego, og fra det onde og fellene til Shaytan, slik det står i hadithen: «A’oodhu bika min sharri nafsi wa sharrish-Shaytan wa sharakihi (Jeg søker tilflukt hos Deg fra det onde av mitt ego, og fra det onde av Shaytan og hans feller).» [Klassifisert som sahih av al-Albani i as-Silsilah as-Sahihah, 2753]

Du bør også holde deg unna syndens midler; Allah har advart oss mot å nærme oss zina, som Han sier (oversettelse av betydningen): «Og ikke kom nær ulovlig sex.» [Koranen 17:32] Det gjøres ved å holde seg unna ting som fører til zina.

Fortsett å bønnfalle Allah og gjøre du’a til Ham om å gi deg styrke, bøte for dine synder og velsigne deg med taqwa (gudfryktighet).

Vi ber Allah om å velsigne oss alle med oppriktig anger. Lovpriset være Allah, Herren over verdenene.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: He repents then he goes back to sin (oppsøkt 27.12.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger