Hvem var imam Muslim?

Hadith og dens vitenskap
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er biografien til imam Muslim?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Hans fulle navn var Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaboori, Abul-Husain. Han var en av de fremste og meste kunnskapsrike lærde innen hadith. Han ble født i Naysaboor i 204 e.h, på samme dag som imam ash-Shafi’i døde. Han studerte i Naysaboor, og da han vokste opp, reiste han til Irak og Hijaz for å lære hadither. Han hørte og samlet inn hadither fra mange shaykher, og mange hadith-lærde berettet i ettertid hadither fra han. Hans mest kjente bok er hans Sahih, kjent som Sahih Muslim, og er regnet som en av «De seks bøkene». Han brukte nesten 15 år på å sammenstille boken, som er nummer to etter Sahih al-Bukhari i status og styrke. Mange hadith-lærde har skrevet kommentarer til hans Sahih.

Boken hans inkluderer også Kitab at-Tabaqat, Kitab al-Jami og Kitab al-Asma, samt annet arbeide som finnes i trykt og håndskrevet form. Han døde i byen Nasarabad, i nærheten av Naysaboor i 261 e.h., 57 år gammel. Måtte Allah ha barmhjertighet med ham.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av en del av IslamQA.com sin fatwa: The authors of the Six Books (oppsøkt 24.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger