Hva er det som ugyldiggjør fasten?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Vi vil gjerne at dere gir oss en oppsummering av ting som ugyldiggjør fasten.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har foreskrevet faste i samsvar med den høyeste visdom.

Han har beordret den fastende personen om å faste på en moderat måte, slik at han ikke skal skade seg selv ved å faste eller konsumere noe som vil ugyldiggjøre fasten.

Derfor er tingene som ugyldiggjør fasten av to typer:

Noen av tingene som ugyldiggjør fasten involverer ting som kommer ut av kroppen, slik som samleie, oppkast med vilje, menstruasjon og kopping. Disse tingene som kommer ut av kroppen svekker den. Derfor har Allah beskrevet dem som ting som ugyldiggjør fasten, slik at den fastende personen ikke vil kombinere svakheten som følger av å faste, med svakheten som følger av disse tingene, og på denne måten bli skadet av sin faste eller at hans faste ikke lenger er moderat.

Og noen av tingene som ugyldiggjør fasten involverer ting som entrer kroppen, slik som å spise og drikke. Hvis den fastende personen spiser eller drikker, oppnår han ikke hensikten med å faste. [Majmoo al-Fatawa, 25/248]

Allah har summert opp tingene som bryter fasten i verset hvor Han sier (oversettelse av betydningen):

«Så ha nå seksuelt forhold med dem og søk det som Allah har bestemt for dere (avkom), og spis og drikk inntil den hvite tråden (lyset) av daggry viser seg tydelig for dere fra den sorte tråden (nattens mørke), så fullfør fasten til mørkets frembrudd.»
[Koranen 2:187]

I dette verset nevner Allah de viktigste tingene som ugyldiggjør fasten, som er spising, drikking og samleie. De andre tingene som bryter fasten ble nevnt av Profeten (fred være med ham) i hans sunnah.

Det er syv ting som bryter fasten. De er som følgende:

1. Samleie.
2. Masturbering.
3. Spising og drikking.
4. Alt som er ansett som å komme inn under det samme punktet som spising og drikking.
5. Årelating (å få ut blod) med hjelp av kopping og lignende.
6. Å kaste opp med vilje.
7. Menstruasjon og nifas.

Den første av tingene som ugyldiggjør fasten er: samleie.

Dette er den mest alvorlige og mest syndige av tingene som ugyldiggjør fasten.

Enhver som har samleie i løpet av dagen i ramadan med fullt overlegg og av hans eller hennes egen frie vilje, hvor de to omskårne delene møtes og toppen av penisen blir borte i en av de to åpningene, har ugyldiggjort sin faste, om han ejakulerer eller ikke. Han må angre, fullføre den dagen (dvs. ikke spise eller drikke inntil solnedgang), ta igjen den dagens faste senere og utføre en streng soning. Beviset for det er hadithen berettet av Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) som sa: «En mann kom til Profeten (fred være med ham) og sa: ‘Jeg er fortapt, å Allahs Sendebud!’ Han sa: ‘Hvorfor er du fortapt?’ Han sa: ‘Jeg hadde samleie med min kone (i løpet av dagen) i ramadan.’ Han sa: ‘Kan du frigjøre en slave?’ Han sa: ‘Nei.’ Han sa: ‘Kan du faste i to sammenhengende måneder?’ Han sa: ‘Nei.’ Han sa: ‘Kan du mate seksti fattige personer?’ Han sa: ‘Nei.’ ...» [Berettet av al-Bukhari, 1936; Muslim, 1111]

Ingen soning kreves for noen av tingene som bryter fasten bortsett fra samleie.

Den andre av tingene som ugyldiggjør fasten er masturbering.

Dette betyr å forårsake ejakulasjon eller klimaks ved bruk av hånden osv.

Beviset for at masturbering er en av tingene som ugyldiggjør fasten er Allahs ord i hadith qudsi hvor Han sier om den fastende personen: «Han avstår fra sin mat og drikke og begjær for Min skyld.» [Berettet av al-Bukhari, 1894; Muslim, 1151] Å forårsake utløsning kommer inn under punktet om begjæret som den fastende personen avstår fra.

Enhver som masturberer i løpet av dagen i ramadan må angre til Allah og avstå fra å spise og drikke resten av dagen, og han må ta igjen den fasten senere.

Hvis han begynner å masturbere også stopper uten utløsning, må han angre, men hans faste er fortsatt gyldig, og han må ikke ta den igjen senere fordi han ejakulerte ikke. Den fastende personen bør holde seg unna alt som pirrer begjæret og unngå dårlige tanker.

Når det gjelder utslipp av madhiy (prostatavæske), er den mest korrekte meningen at det ikke ugyldiggjør fasten.

Den tredje av tingene som ugyldiggjør fasten er spising og drikking. Dette refererer til mat eller drikke som når magen gjennom munnen.

Hvis noe når magen gjennom nesen, er dette som spising og drikking.

Derfor sa Profeten (fred være med ham): «Sniff opp vann dypt inn i nesen (i wudoo), unntatt når du faster.» [Berettet av at-Tirmidhi, 788] Hvis vannet som når magen via nesen ikke hadde ugyldiggjort fasten, ville ikke Profeten (fred være med ham) ha bedt de som faster om å ikke sniffe opp vann dypt inn i nesen.

Den fjerde av tingene som ugyldiggjør fasten er alt som er ansett som å komme under det samme punktet som spising og drikking.
 
Dette inkluderer to ting:

1. Overføring av blod til en som faster – slik som hvis han blør kraftig og blir gitt en blodoverføring. Dette ugyldiggjør fasten fordi blod dannes av mat og drikke.

2. Å motta gjennom en nål (som i tilfellet av et drypp) næringsgivende substanser som erstatter mat og drikke, fordi dette er det samme som mat og drikke. [Shaykh Ibn Uthaymin, Majalis Shahr Ramadan, s. 70]

Når det gjelder injeksjoner som ikke erstatter mat og drikke, de er heller gitt for medisinsk behandling – slik som penicillin og insulin – eller gitt for å styrke kroppen, eller gitt for vaksinasjoner, disse påvirker ikke fasten, enten de er intravenøse eller intramuskulære (sprøytet inn i en åre eller muskel). [Fatawa Muhammed ibn Ibrahim, 4/189] Men for å være på den sikre siden, kan disse injeksjonene gis om natten.

Nyredialyse, hvor blod trekkes ut, renses og deretter returneres til kroppen med tilsetningen av kjemiske substanser slik som sukker og salt osv. er ansett som å ugyldiggjøre fasten. [Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 10/19]

Den femte av tingene som ugyldiggjør fasten er årelating ved hjelp av kopping.

Fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Kopperen og den som kopping gjøres på har begge ugyldiggjort sin faste.» [Berettet av Abu Dawood, 2367; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 2047]

Å donere blod kommer inn under samme punkt som kopping, fordi det påvirker kroppen på samme måte.

Basert på dette, er det ikke tillatt for en person som faster å donere blod med mindre det er nødvendig, i så fall er det tillatt. I det tilfellet har donoren brutt sin faste og må ta igjen den dagen senere. [Ibn Uthaymin, Majalis Shahr Ramadan, s. 71]

Hvis en person gjennomgår en neseblødning, er fasten hans gyldig, fordi det skjedde ufrivillig. [Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 10/264]

Når det gjelder blødninger som skyldes fjerning av en tann, operasjon eller en blodprøve osv., ugyldiggjør ikke det fasten fordi det ikke er kopping eller noe som ligner kopping, med mindre det har en påvirkning på kroppen på samme måte som kopping har.

Den sjette av tingene som ugyldiggjør fasten er å kaste opp med vilje.

Fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som kaster opp ufrivillig trenger ikke å ta igjen fasten, men enhver som kaster opp med vilje, la ham ta igjen fasten.» [Berettet av at-Tirmidhi, 720, klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih at-Tirmidhi, 577]

Ibn al-Mundhir sa: «De lærde er enige om at fasten til en som kaster opp med vilje er ugyldig.» [Al-Mughni, 4/368]

Enhver som kaster opp med vilje ved å stikke fingeren i halsen, trykke på magen, med vilje lukte på noe ekkelt eller insistere på å se på noe som får ham til å kaste opp, må ta igjen sin faste senere.

Hvis han holder på å kaste opp, burde han ikke stanse det, fordi det vil skade ham. [Majalis Sharh Ramadan, Ibn Uthaymin, s. 71]

Den syvende av tingene som ugyldiggjør fasten er menstruasjonsblod og nifas.

Fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Er det ikke tilfellet at når hun får sin periode, så verken ber eller faster hun?» [Berettet av al-Bukhari, 304]

Når en kvinne ser blodet fra sin menstruasjon eller nifas (blødning etter fødsel), blir fasten hennes ugyldig selv om det er et øyeblikk før solnedgang.

Hvis en kvinne føler at hennes menstruasjon har startet, men ikke noe blod kommer ut før etter solnedgang, er hennes faste fortsatt gyldig.

Hvis blødningen til en kvinne som menstruerer eller er i nifas slutter om natten og hun har intensjonen om å faste, også kommer daggry før hun gjør ghusl, da er meningen til alle lærde at hennes faste er gyldig. [Al-Fath, 4/148]

Det er foretrukket for en kvinne å holde seg til sin naturlige syklus og akseptere det Allah har bestemt for henne, og ikke ta noen medisiner for å forhindre hennes periode. Hun burde akseptere det Allah har bestemt for henne om å ikke faste under hennes periode, og ta igjen de dagene senere. Det er dette de troendes mødre og kvinnene fra salaf pleide å gjøre. [Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 10/151] I tillegg har det blitt medisinsk bevist at disse midlene for å forhindre menstruasjon er skadelige, og som følge av det har mange kvinner lidd menstruelle uregelmessigheter. Hvis en kvinne tar piller og hennes periode stopper som et resultat av det, så er det greit, hun kan faste og hennes faste er akseptabel.

Dette er ting som ugyldiggjør fasten. Enhver av dem – med unntak av menstruasjon og nifas – ugyldiggjør kun fasten hvis tre vilkår er oppfylt: at personen var klar over kjennelsen og ikke uviten om den; at han gjorde det vel vitende og ikke ut av glemsomhet; og at han gjorde det frivillig og ikke var tvunget til å gjøre det.

Vi kan også bemerke noen ting som ikke ugyldiggjør fasten:

Klystér, øyedråper, øredråper, uttrekning av tenner og behandling av skader, ugyldiggjør ikke fasten. [Majmoo Fatawa Shaykh al-Islam, 25/233; 25/245]

Medisinske tabletter som plasseres under tungen for å behandle astmaanfall osv., så lenge man unngår å svelge noen rester.

Innsetting av noe i vaginaen slik som vagitorier, eller et spekulum, eller legens fingre for en medisinsk undersøkelse.

Innsetting av medisinske instrumenter eller spiral i livmoren.

Alt som entrer urinveien til en mann eller kvinne, slik som et kateterrør, eller medisinskoper eller kontrastmidler innsatt for å ta røntgen, eller medisin, eller en oppløsning for å rense blæren.

Fyllinger, utrekninger eller vasking av tennene, enten med en siwak eller tannbørste, så lenge du unngår å svelge noe som når halsen.

Å rense munnen, gurgle, spraye den osv., så lenge du unngår å svelge noe som når halsen.

Oksygen eller anestetiske gasser, så lenge det ikke gir pasienten noen form for næring.

Noe som kan komme inn i kroppen via absorpsjon gjennom huden, som for eksempel krem, omslag, osv.

Innsetting av et tynt rør gjennom årene for diagnosebilder eller behandling av årene til hjertet eller noen deler av kroppen.

Innsetting av en skope gjennom mageveggen for å undersøke innvollene ved hjelp av kirurgisk inngrep (laparoskopi).

Å ta prøver av leveren eller noen andre deler av kroppen, så lenge de ikke er fulgt av tilførsel av væsker.

Endoskopi, så lenge det ikke er fulgt av tilførsel av væsker eller andre substanser.

Innføring av medisinske instrumenter eller materialer til hjernen eller ryggsøylen.

Og Allah vet best.

Se Majalis Ramadan av Shaykh Ibn Uthaymin, og heftet Sab’oona Mas’alah fis-Siyam.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Things that invalidate the fast (oppsøkt 06.06.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger