Kan man bruke klær som brukes for å vise seg frem og tiltrekke oppmerksomhet?

Påkledning og utseende
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er kjennelsen for libas ush-shuhrah, eller bruken av ekstravagante klær?

Svar:

All lovprisning og takk er til Allah, Herren over verdenene.

Når det gjelder spørsmålet ditt om forbud mot såkalte «libas ush-shuhrah» (lit. antrekk av høy anseelse, dvs. for å vise seg frem eller som et statussymbol), er det en sikker og sann hadith berettet av Abdullah ibn Umar (måtte Allah være fornøyd med dem begge) at Allahs sendebud Muhammed (fred være med ham) sa: «Han som bærer libas ush-shuhra i denne verden vil være kledd i ydmykende klær på Dommedagen.» [Berettet av Ahmed og Abu Dawood, bekreftet sahih av al-Albani i Sahih al-Jami 6526]

De som bærer libas ush-shuhrah vil bli straffet på Dommedagen i henhold til deres gjerninger (som man sår, så høster man), forutsatt at han/hun mente suverenitet og overlegenhet over menneskeheten. Til gjengjeld vil Allmektige Allah ydmyke ham/henne på Dommedagen, og kue vedkommende til å ta på et slikt antrekk som folk vil forakte og håne ham/henne for (som man sår, så høster man).

Spørsmålet her er: «Hva utgjør libas ush-shuhrah?» Det som menes med dette uttrykket er noe som brukes for å vise seg frem og for å tiltrekke seg andres oppmerksomhet, slik som å se opp til han/henne når vedkommende viser seg kledt i det. Dette er selvfølgelig enten på grunn av dens uvanlige farger, blant andre menneskers vanlige antrekk, eller på grunn av de stilige modellene, eller til og med på grunn av hvor dyrebart og kostelig det er, eller til og med helt motsatt av dette, som alminnelig og helt verdiløst.

Følgelig pleide våre rettskafne forfedre (måtte Allah ha barmhjertighet over deres sjeler) å hate, ignorere, og til og med forakte enten ekstremisme innen berømmelsesklær, dvs. de som er høyst bombastiske og kostbare, og/eller motsatt på samme måte.

Alt vi ønsker fra Hans allmektighet er å gi oss den rettskafne bekledning og redde oss i denne verden og i det hinsidige. Amin.


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Libaas ul-shuhrah and wearing extravagant clothing (oppsøkt 23.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger