Hva er kjennelsen på sufisters dans og sang?

Sekter og grupperinger
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er reglene når det gjelder sufister som danser, synger og svaier i det de kaller dhikr-grupper (møter for å erindre Allah)?

Svar:

Den beste tale er Allahs Bok og den beste veiledning er Muhammed (fred være med ham) sin veiledning. Det mest ondskapsfulle, er nyskapninger (i religionen). Allah har fullbrakt religionen (islam) for Sine tjenere, med hensyn til regler for gjerninger, tale og tro. Han (Den Opphøyde) sier (oversettelse av betydningen): «Denne dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og valgt for dere Islam som deres religion.»1 Allahs Sendebud (fred være med ham) klargjorde religiøse spørsmål gjennom sine utsagn, handlinger og bekreftelser. Sahabah (følgesvenner, måtte Allah være fornøyd med dem), rapporterte Profetens utsagn, handlinger og bekreftelser. Religionen er perfekt når det gjelder dens regler, forklaringer og overførte beretninger. Når det gjelder dhikr, er det som alle andre handlinger av ibadah (tilbedelse), bundet av religiøse tekster fra Koranen og sunnah, og ikke åpent for personlig mening. Den som velger ut visse tilbedelsesformer til bestemte tider, på en bestemt måte, må ha bevis for dette. Angående det som er nevnt i spørsmålet, har det ingen grunnlag eller basis i shariah (islamsk lov). Etter en autentisk beretning sa Profeten (fred være med ham): «Den som introduserer noe i vår sak (islam), som ikke er en del av den, vil få det avvist.»2 Følgelig er det som nevnes i spørsmålet, inkludert under avviste handlinger.


Dette er en oversettelse av Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta sin fatwa: Dancing and singing of Sufis (oppsøkt 04.12.2011).

Referanser:

1 Koranen 5:3.

2 Al-Bukhari, Sahih, Book on reconciliation, no. 2697; Muslim, Sahih, Book on judicial decisions, no. 1718; Abu Dawud, Sunan, Book on Al-Sunnah, no. 4606; Ibn Majah, Sunan, Introduction, no. 14; and Ahmad, Musnad, vol. 6, p. 240.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger