Hennes far nekter å gifte henne til mannen hun elsker – hva skal hun gjøre?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har et problem og håper dere kan hjelpe meg. En ung mann av god karakter som er religiøst engasjert, kom for å spørre om min hånd i ekteskap. Han er også økonomisk velstående, og for å være ærlig elsker jeg ham. Men min far nektet av grunner som ikke er overbevisende; han sier at han ikke liker folk fra den byen som denne unge mannen kommer fra! Jeg har bedt istikharah for å be om veiledning fra Allah, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vær så snill og gi meg råd, måtte Allah belønne dere.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Ikke bekymre deg, alle problemer kan være ubetydelige, bortsett fra et problem som angår ens religiøse engasjement. Måtte Allah ikke gjøre at våre problemer angår vårt religiøse engasjement.

En muslim vet at denne verden er stedet for prøvelser og tester, og når han aksepterer prøvelser og tester, og møter dem med tålmodighet og aksept for Allahs vilje og forordning, så blir de gaver til ham fra verdenenes Herre, som gjør at han øker i status og soner sine synder.

Imam Ahmad (21833) og Abu Dawood (3090) berettet fra Abu Khalid as-Sulami (måtte Allah være fornøyd med ham) at han gikk ut for å besøke en av sine brødre, og han hørte at han var syk. Han møtte ham og sa: «Jeg kom som en besøkende, for å besøke deg i din sykdom og for å bringe gledelige nyheter.» Han sa: «Hvordan kan du kombinere alt det?» Han sa: «Jeg dro ut med intensjon om å besøke deg, så hørte jeg at du var syk, så nå besøker jeg deg i din sykdom. Og jeg gir deg de gledelige nyhetene fra noe jeg hørte fra Allahs Sendebud (fred være med ham), som sa: ‘Hvis Allah bestemmer at en person skal nå en status som hans gjerninger ikke kan hjelpe ham i å nå, tester Han ham med hensyn til hans fysiske helse eller hans velstand eller hans barn, deretter lar Han ham være tålmodig inntil han når den statusen som Han har bestemt for ham.’» [Klassifisert som sahih av Al-Albani i As-Sahihah (2599) på grunnlag av bekreftende rapporter]

Du bør merke deg at Allah ikke har foreskrevet for en muslimsk kvinne å arrangere sitt eget ekteskap. Snarere har Han fastsatt at hennes wali (verge) skal være den som arrangerer det. Han har fastsatt dette av barmhjertighet overfor Sine slaver, for å beskytte deres interesser som kan gå tapt når folk blir uaktsomme vedrørende det. Du må ha hørt historier om såkalte kjærlighetsekteskap, og hvordan deres liv ble forvandlet til bedrøvelse og anger, hvis ekteskapet i det hele tatt overlevde.

Men vi trenger ikke å lære av erfaring for å adlyde vår Herres ordre, eller å kjenne til fordelene, både de åndelige og verdslige, som det gir oss. Den troendes rolle i møte med Allahs ordre er å si: «Vi hører og vi adlyder.» Se også spørsmålet: Hva er betingelsene for å være wali (verge)?

Det vi råder deg til er å ikke insistere på det du tror du har rett i helt uten videre, og ikke la følelser styre deg når du skal ta avgjørelser. Du må prøve å løse problemet ditt basert på kunnskap og sunn fornuft, og ikke kun følelser. Ikke se på ditt problem alene, søk heller hjelp fra et oppriktig og pålitelig familiemedlem eller en slektning, som kjenner deg og ham, og som din far liker og hvis mening din far stoler på.

Hvis årsaken for at din far gir avslag til den unge mannen kun er at han er fra en spesifikk by, klan, etnisitet, eller lignende, imens hans religiøse engasjement er rosverdig, så er dette en stor feil fra din fars side. Dermed trenger du å søke hjelp fra familie, og hvis det ikke fungerer anbefaler vi at du tar saken til et sharia-råd som kan se på saken og til og med kontakte din far for å se om han misbruker sin wali-rett, som dermed kan kvalifisere for at den tas vekk fra ham. Men ikke gjør ting på egenhånd, gjør ting alltid i samsvar med familie eller et sharia-råd, for å unngå å havne i en uønsket situasjon.

Be også istikharah til Allah og husk, når du spør din Herre om veiledning ved å gjøre istikharah, når du vender deg oppriktig mot Ham og uttrykker ditt behov for Hans hjelp og veiledning, at Allah bestemmer intet annet enn godt for Sin slave, enten Hans bestemmelse er i samsvar med det du liker og ønsker, eller ikke. For den troendes anliggender er alt bra. Så vær fornøyd med alt hva Allah bestemmer for deg.

Du kan også søke hjelp fra noen andre som kan overbevise din far om å la deg gifte deg med den du ønsker, hvis hans religiøse engasjement og karakter er som du beskriver.

For å dra nytte av det må du gi faren din tid til å tenke, og ikke prøv å tving faren din til å ta en avgjørelse for fort. Med andre ord råder vi deg til å ikke insistere for sterkt på å gifte deg med denne frieren fra starten av. Ikke prøv å starte et argument med din far som kan føre til at han blir arrogant og dermed forbyr deg og blir streng. Snarere bør du bare forholde deg til ham på en vennlig måte og gi ham inntrykk av at du aksepterer hans avgjørelse, som å si: «Du er min far og min verge, og du vet hva som er i mine beste interesser, så jeg håper du vil tenke deg om igjen», og andre slike ord som gir rom for diskusjon. Ikke søk etter et forhastet svar fra din far. Desto lenger tid det tar, jo større er sannsynligheten for at det blir en løsning, in sha Allah.

Men før og etter alt det tror vi du har den beste løsningen in sha Allah, som er utvilsomt mer gunstig enn alt vi har nevnt ovenfor, og vi tror ikke at det vil mislykkes. Det er å vende deg til Allah og gjøre du’a. Vi mener ikke bare å uttale du’a med tungen, men å vende deg til Ham og bønnfalle Ham, be Ham om godhet, lettelse og hjelp. Når Allah ser at du er oppriktig i din du’a, vil Han gi deg det du ønsker, ved Hans tillatelse. Hvordan kan det være annerledes når Han er Den Mest Vennlige og Den Mest Generøse?

Husk også at forholdet mellom en mann og en ikke-mahram kvinne på et generelt grunnlag kun kan nå denne graden av følelsesmessig hengivenhet hvis det har vært en eller en annen form for forsømmelse av grensene satt av Allah, når det gjelder kommunikasjon, gi løfter og å se.

Du må frykte Allah i det skjulte og i det åpne, og vokt deg fra å miste ditt religiøse engasjement, som er den virkelige katastrofen. En ektemann kan komme og gå, rikdom kan bli ervervet og tapt, men alt det er ubetydelig i forhold til å miste sitt religiøse engasjement.

Hvis noen av dere har gjort noe slikt, så skynd deg med å angre på det. Allah kan holde tilbake din fars aksept inntil Han ser at dere begge er oppriktige i å holde fast ved Hans ordre. Sier ikke Allah i Sin bok (oversettelse av betydningen): «Og den som frykter Allah og holder sin plikt til Ham, vil Han lage en utvei for ham (fra enhver vanskelighet). Og Han vil gi ham fra (kilder) han aldri kunne forestille seg. Og den som setter sin tillit til Allah, så vil Han være nok for ham. Sannelig, Allah vil fullføre Sin sak. Sannelig har Allah satt et mål for alle ting.»? [Koranen 65:2-3]

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Her father refuses to marry her to this young man and she loves him (oppsøkt 13.09.19).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger