Er det tillatt å ha kjæledyr?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er ti år gammel og jeg ønsker å ha et kjæledyr. Er det noen retningslinjer angående det? Hvis det er noe, vennligst gjør oss oppmerksomme på det.

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første:

Vi er veldig glade for å motta spørsmål fra våre unge slik som deg, som elsker Allah og Hans Sendebud, og som er smarte og intelligente. Dette spørsmålet er viktig og nyttig, og er stilt på en kort og høflig måte. Vi ber Allah om å ta vare på deg og passe på deg, og om å belønne alle som har bidratt til din gode oppdragelse.

For det andre:

Å ha og oppdra kjæledyr er noe som er tillatt i islam og det er ikke noe galt med det.

Al-Bukhari (6203) og Muslim (2150) berettet at Anas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Profeten (fred være med ham) var den beste av folk i holdning. Jeg hadde en bror som ble kalt Abu Umayr.» Han (fortelleren) sa: «Jeg tror han nylig hadde blitt en avvenner. Når Allahs Sendebud (fred være med ham) kom og så gutten, sa han: ‘Abu Umayr, hva skjedde med nughayren (nattergalen)?’ Det var en nattergal han pleide å leke med.»
 
Al-Hafidh ibn Hajar (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:

«Det indikerer at det er tillatt for barn å leke med fugler, og at det er tillatt for foreldrene å la deres små barn leke med det som det er tillatt å leke med. Det er også tillatt å bruke penger på tillatte ting som vil underholde barn. Det er også tillatt å ha fugler i bur og lignende, og trimme vingene til fuglene, fordi det ene eller det andre måtte ha blitt gjort i tilfellet med Abu Umayr sin fugl, og uansett hvilket som er tilfellet, så kommer det andre under den samme kjennelsen.» Sitat slutt.
[Fath al-Bari (10/584)]

Med hensyn til betingelsene og retningslinjene for å ha kjæledyr, omfatter det følgende:

1. Dyret som holdes skal ikke være en hund, fordi islam har forbudt å ha hunder unntatt vakthunder og jakthunder. Dette har blitt forklart i svaret på spørsmål nr. 69777. Profeten (fred være med ham) sa: «Englene entrer ikke et hus som det er en hund i.» [Berettet av al-Bukhari (3225) og Muslim (2106)] Ville muslimen vært glad for at barmhjertighetsenglene ikke følger ham i sitt hus på grunn av et dyr han har?

2. Å ikke gå så langt i denne saken at det når stadiet av klanderverdig ekstravaganse. Vi har sett noen folk som betaler tusenvis og til og med millioner i konkurranse om å kjøpe et bestemt dyr eller for å ta vare på det eller yte tjenester for det. Noen av dem testamenterer til og med noe av sin formue til dem. I noen land er det festivaler og forestillinger for alle typer dyr, som det blir brukt enorme pengesummer på. Alt dette er tåpelighet og mangel på sunn fornuft.

3. Dyret må bli behandlet vennlig. Hvis en muslim har et dyr, må han forsørge det med passende mat og drikke, og ikke forårsake det noe vondt eller skade ved å mishandle det eller bruke det som målskivetrening eller få dyrene til å sloss mot hverandre, eller utsette det for varme eller kulde. Det ble berettet av Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Mens en mann gikk på veien, ble han veldig tørst. Han fant en brønn, så han gikk ned i den og drakk, deretter kom han ut. Der så han en hund som peste og bet bakken ut av tørste. Mannen sa: ‘Denne hunden føler den samme tørsten som jeg følte.’ Så han gikk ned i brønnen igjen og fylte skoen sin med vann, deretter holdt han den i munnen sin til han klatret opp igjen, og han ga vannet til hunden. Allah verdsatte (hans handling) og tilga ham.» De sa: «Å Allahs Sendebud, vil vi få belønning med hensyn til disse dyrene?» Han sa: «I ethvert levende vesen er det belønning.»

Se hvordan den troende vil bli belønnet for å ta vare på dyr; snarere kan han til og med entre Paradiset på grunn av sin gode behandling av et eneste dyr, slik det skjedde med mannen nevnt i denne hadithen. Allah, må Han være lovpriset og opphøyet, elsker de som gjør godt.

Og Profeten (fred være med ham) har fortalt oss om en kvinne som gikk til Helvete på grunn av hennes forsømming av en katt som hun holdt igjen og den døde av sult; hun verken matet den eller lot den gå å spise av jordens skadedyr.

Se også svar på spørsmål nr. 3004 og 14422.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Ruling on keeping pets (oppsøkt 03.08.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger