Eksisterte virkelig dinosaurene?

Det usette
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Vi bor her i Vesten, og vi har noen ikke-muslimske venner som diskuterer islam med oss. De er svært interesserte i vitenskap og teorier om universet, og de har et spørsmål: Blir dinosaurer omtalt i islam? Er dette bevist i den sahihe sunnah? Hvordan bør vi svare dem, enten om svaret er ja eller nei?

Svar:

Lovpriset være Allah.

I al-Mawsoo‘ah al-Arabiyyah al-Alamiyyah står det:

«Dinosaurene fra jura-perioden (138-205 millioner år siden) inkluderer den høyeste kjente dinosauren, det vil si diplodocusen, som nådde en høyde på 27 meter, og dinosaurer slik som den pansrete stegosaurusen, allosaurusen og camptosaurusen. Dinosaurene var reptiler som levde for millioner av år siden. Ordet dinosaur stammer fra to greske ord som betyr ‘forferdelig øgle’. Likevel var dinosaurene egentlig ikke øgler, selv om størrelsen på noen av dem var skremmende; den største dinosauren var det største dyret som noen sinne har levd på tørt land, med en vekt som var mange ganger tyngre enn en fullvoksen elefant. Det finnes noen svært få hvaltyper som vokser til en større størrelse enn disse dinosaurene. De første dinosaurene dukket opp på jorda for 220 millioner år siden. Disse skapningene hersket på tørt land i omtrent 150 millioner år, og levde på de fleste kontinenter på jorda og i ulike miljøer, slik som sumper og flate sletter. De ble plutselig utryddet for 63 millioner år siden.» Sitat slutt.

Det finnes ingenting i tekstene fra Koranen eller sunnah som bekrefter eller benekter eksistensen av disse skapningene. I Den Hellige Koranen finnes det noen vers som noen lærde har forstått som at det var skapninger som fantes på jorden før Adam (fred være med ham), slik som i verset hvor Allah, måtte Han være opphøyet, sier (oversettelse av betydningen):

«Og (husk) da din Herre sa til englene: ‘Sannelig, jeg kommer til å plassere (menneskeheten) i generasjoner etter generasjoner på jorden.’ De svarte: ‘Vil Du plassere deri de som vil lage ufred deri og utgyte blod, – mens vi forherliger Deg med lovprisninger og takk (opphøyet være Deg over alt de assosierer med Deg som partnere) og helliger Deg.’ Han (Allah) sa: ‘Jeg vet det dere ikke vet.’»
[Koranen 2:30]

Shaykh Ibn Uthaymin (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Englenes ord ‘Vil Du plassere deri de som vil lage ufred deri og utgyte blod?’ gjør det svært sannsynlig at de var etterfølgere av noen skapninger som kom før dem, og at det var skapninger på jorden før det som utgytte blod og skapte ufred. Så englene spurte sin Herre, måtte Han være lovpriset og opphøyet: ‘Vil Du plassere deri de som vil lage ufred deri og utgyte blod?’, som ble gjort av de som kom før dem. [Sitat slutt fra Tafsir al-Qur’an al-Karim, 1/30]

Se også svaret på spørsmål nr. 128573.

Dinosaurene kan ha vært blant disse skapningene.

Det er ikke merkelig at det fantes skapninger på denne enorme størrelsen. Det er bevist i den sahihe sunnah at Adam (fred være med ham) var 27 meter høy, som ble berettet av al-Bukhari (3326) og Muslim (2841) fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham), at Profeten (fred være med ham) sa: «Allah skapte Adam 27 meter høy, deretter sa Han: ‘Gå og hils de englene, og lytt til hvordan de hilser deg, for det vil være din hilsen og hilsenen til dine etterkommere.’ Så han gikk og sa: ‘As-salamu alaykum (fred være med dere)’, og de sa: ‘As-salamu alayka wa rahmatullah (fred være med deg og Allahs nåde).’ Så de la til (ordene) ‘wa rahmatullah.’ Alle som entrer Paradiset vil være i Adams form. Menneskeheten fortsatte å minske i størrelse til nå.»

Det står også i sunnahen at når jordens velsignelser er blitt gjenopprettet til den, ved tidens ende, vil ett granateple på det tidspunktet være tilstrekkelig for en gruppe mennesker, og de vil søke skygge under dets skall, slik det ble berettet av Muslim (2937) fra an-Nawas ibn Sam’an (måtte Allah være fornøyd med ham): «Profeten (fred være med ham) sa da han snakket om Isa (fred være med ham) sin nedstigning og Allahs tilintetgjørelse av Ya’jooj og Ma’jooj: ‘Så vil Allah sende regn som ikke vil bli holdt borte fra noe hus av leire eller hår; den vil vaske jorden og etterlate den som et speil. Deretter vil det bli sagt til jorden: “Hent fram dine frukter og gjenopprett din velsignelse.” På den dagen vil en gruppe mennesker spise fra et granateple og søke ly under dets skall. Melk vil være velsignet inntil en melkekamel vil være tilstrekkelig for en folkemengde, og en melkeku vil være tilstrekkelig for en folkestamme, og en melkesau vil være tilstrekkelig for en familie.’»

For å oppsummere: Islam benekter ikke at disse skapningene eksisterte eller at de var på denne enorme størrelsen, men det faktum gjenstår at når de snakker om deres levetid og detaljene om deres former og liv, er dette en kombinasjon av vitenskap og spekulasjon. En muslim bør ikke være opptatt med det, og han bør ikke sløse bort tid på å diskutere det eller tro at det er en sak som har noe innvirkning på hans religiøse forpliktelse eller tro. Det er fordi han vet at Koranen og sunnah ble åpenbart for å veilede folk og vise dem den rette vei, og deres fokus er ikke historie, geografi, geovitenskap eller biologi, selv om de inneholder mye fakta som har å gjøre med disse områdene. Det er noen dyrearter som ikke er nevnt i Koranen eller i sunnah i det hele tatt, selv om disse eksisterte på den tiden Koranen ble åpenbart.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Did the dinosaurs really exist? (oppsøkt 03.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger