Hva skjer hvis man spiser og drikker ved en feiltakelse i løpet av dagen i ramadan?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er kjennelsen på en som spiser eller drikker i løpet av dagen i ramadan ved en feiltakelse?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er ingen synd over ham, og hans faste er fortsatt gyldig, fordi Allah sier på slutten av Soorah al-Baqarah (oversettelse av betydningen):

«Vår Herre! Straff oss ikke om vi glemmer eller feiler!»
[Koranen 2:286]

Og det ble berettet i en sahih hadith fra Allahs Sendebud (fred være med ham) at Allah sa: «Din bønn er akseptert.» Og det ble berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som glemmer når han faster og spiser eller drikker, la ham fullføre sin faste, for det er Allah som har matet ham og gitt ham å drikke.»

Det samme gjelder hvis han har samleie, og glemmer at han faster. Hans faste er fortsatt gyldig ifølge den mer korrekte av de to lærde standpunktene, på grunn av verset sitert ovenfor og på grunn av denne hadithen, og fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som bryter fasten i ramadan ved en feiltakelse trenger ikke å gjøre opp for det eller tilby noen forsoning.» [Berettet og klassifisert som sahih av al-Hakim; klassifisert som hasan av al-Albani i Sahih al-Jami, 6070]

Disse ordene inkluderer samleie og andre ting som bryter fasten, hvis den fastende personen gjør dette ved en feiltakelse eller ut av glemsel. Dette er av nåden, generøsiteten og godheten til Allah, som lovprisning og takk er til.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Eating and drinking by mistake during the day in Ramadaan (oppsøkt 11.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger