Hvordan kan man oppnå ikhlas (oppriktighet)?

Dhikr, du'a og tazkiyatun-nafs
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hvordan kan man oppnå ikhlas  og vite at man virkelig er oppriktig i sine handlinger?

Svar:

Ikhlas (oppriktighet) kan ikke kombineres i hjertet sammen med forkjærlighet for ros, og grådighet for det andre mennesker har, bortsett fra slik vann og ild kombineres.

Hvis din bevissthet ber deg søke ikhlas, ta for deg grådigheten først og slakt den med fortvilelsens kniv (gi opp håpet for verdslige eiendeler), ta deretter for deg forkjærligheten for å bli rost, forlat den, slik de som elsker livet i denne verden forlater det hinsidige. Hvis du lykkes i å bli kvitt grådigheten og å forlate forkjærligheten for å bli rost, vil ikhlas være enkelt for deg.

Og hvis du spør:

«Hva vil gjøre det lettere for meg å bli kvitt grådighet og forlate forkjærligheten for å bli rost?»

Svarer jeg: Når det gjelder det å bli kvitt grådighet, vil det som vil hjelpe deg i å oppnå dette, er at du vet med sikkerhet at alt du kan begjære, er det Allah alene som har dets skatter. Det er bare Ham som har dem, og tjeneren får ingenting fra dem, unntatt fra Ham.

Angående å forlate forkjærligheten for å bli rost; det som vil gjøre det lettere for deg, er din kunnskap om at ingens ros gagner og pryder, og ingens fordømmelse skader eller gjør en stygg, unntatt Allahs ros og fordømmelse. En beduin sa til Allahs sendebud (fred være med ham):

«Sannelig, de jeg roser prydes, og de jeg fordømmer mister sin pryd.»

Så han (fred være med ham) sa:

«Det er (for) Allah (alene).»

Så forlat lovprisningen fra en hvis ros ikke pryder deg, og en hvis fordømmelse ikke gjør deg noe verre. Søk ros fra Ham hvis ros har all pryd og Ham hvis fordømmelse har all stygghet. Det er ikke mulig å oppnå dette uten tålmodighet og sikkerhet, og når du mister din tålmodighet og sikkerhet, blir du som en som ønsker å reise over havet uten båt.

Allah, Den Ærede, sa (oversettelse av betydningen):

«Så vær tålmodig (å Muhammed). Sannelig, Allahs løfte er sant, og ikke la dem som ikke har visshet om troen hindre deg i å formidle Allahs budskap (som du er forpliktet til å formidle).»
[Koranen: 30:60]

Og Han, Den Høyeste, sa (oversettelse av betydningen):

«Og Vi lagde blant dem (Israels barn), ledere, som ga veiledning under Vår kommando, da de var tålmodige og trodde med sikkerhet på Våre vers.»
[Koranen 32:24]


Dette er en oversettelse av Shaykhul-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyyah sin forklaring fra Al-Fawa’id (side 221); How to attain Ikhlaas (oppsøkt 17.11.11).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger