Hvor alvorlig er det å baksnakke i ramadan?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hvor stor synd er det å baksnakke andre muslimer i ramadan, og er det noe som bryter fasten?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har pålagt faste under ramadan-måneden, slik at de som faster kan oppnå taqwa (gudfryktighet). Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Å overholde fasten er foreskrevet for dere slik det var foreskrevet for dem før dere, slik at dere kan oppnå gudfryktighet.»
[Koranen 2:183]

Å baksnakke går imot selve hensikten av å faste, som er å oppnå gudfryktighet. Det er fordi baksnakking er en stor synd. Allah, måtte Han være lovpriset og opphøyet, sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Unngå mye mistanke; sannelig er noen mistanker synder. Og spioner ikke, ei heller baksnakk hverandre. Ville en av dere like å spise kjøttet til sin døde bror? Dere ville avsky det (så avsky baksnakking). Og frykt Allah! Sannelig, Allah er Den som aksepterer anger, mest nåderik.»
[Koranen 49:12]

Det ble berettet at Anas ibn Malik sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Når min Herre tok meg opp i himmelen, kom jeg forbi noen mennesker som hadde negler av kobber som de skrapte ansiktene og brystene sine med. Jeg sa: “Hvem er disse, å Jibril?” Han sa: “Det er disse som pleide å spise folkets kjøtt og bestride deres ære.”’» [Abu Dawood, 4878]

Så hvis man ikke passer på det å ikke «spise folks kjøtt» ved baksnakking i ramadan-måneden, når vil man da være påpasselig, angre og frykte Allah?

Det ble berettet at Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Den som ikke gir opp falsk tale og handling derav, Allah har ikke behov for at han gir opp sin mat og drikke’.» [Sahih al-Bukhari, 1804]

Umar ibn al-Khattab (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Å faste er ikke kun (å gi opp) mat og drikke, heller er det å gi opp løgn, falskhet og tomt prat’.»

Jabir ibn Abdillah al-Ansari (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Når du faster, la da din hørsel, ditt syn og din tunge faste fra løgn og synd, slutt å misbruke tjenere og vær rolig og ærverdig på den dagen du faster. Ikke la den dagen du ikke faster og den dagen du faster være den samme.»

De som baksnakker folk og «spiser deres kjøtt» bør passe seg for at ikke deres fastes belønning går tapt, og for at alt de får fra den er sult og tørste.

Det ble berettet at Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Det kan være en fastende person som ikke får annet fra sin faste enn sult og tørste, og det kan være en person som ber qiyam og alt han får fra sin qiyam er en søvnløs natt.» [Musnad Ahmad, 8693]

Noen lærde mente at det å begå synder til og med ugyldiggjør fasten.

Hafsah bint Sirin (måtte Allah ha barmhjertighet med henne) sa: «Fasten er et skjold, så lenge den som faster ikke ødelegger det, og det som ødelegger det er baksnakking.»

Det ble berettet at Ibrahim an-Nakha’i (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «De pleide å si at løgn bryter fasten til den som faster.»

Dette var også synspunktet til noen av salaf (de gudfryktige forgjengerne), at alle synder bryter fasten, og den som begår en synd når han faster må ta den igjen. Dette er synspunktet til Imam al-Awza’i, og det var synspunktet foretrukket av Ibn Hazm az-Zahiri (måtte Allah ha barmhjertighet med dem).

Majoriteten av lærde på den andre siden mener at det å begå synder minsker belønningen for å faste, men at det ikke ugyldiggjør fasten. Så selv om det er en minoritetsmening at det bryter fasten, så bør det få oss til å reflektere over seriøsiteten av denne synden.

Og Allah vet best.


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger