Hva er storheten av Arafah-dagen?

Helligdager og feiringer
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål

Hvilken verdi ligger i Arafah-dagen?

Svar

Lovpriset være Allah.

1. Det var denne dagen at religionen ble perfeksjonert og Allah fullførte tjenesten Han gjorde.

I hadith-samlingen al-sahihayn ble det rapportert av Umar ibn al-Khattab (måtte Allah være fornøyd med ham) at en jødisk mann sa til ham: «Å amir al-mu-minin, det er et vers i deres Bok som dere resiterer; hvis den hadde kommet til oss jøder hadde vi tatt den dagen som eid (festival)». Umar sa: «Hvilket vers?» Han sa (oversettelse av betydningen): «Denne dagen har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og valgt for dere islam som deres religion.» [Koranen 5:3] Umar sa: «Vi vet hvilken dag og sted dette verset ble åpenbart til Profeten (fred være med ham). Det var når han sto på Arafah-fjellet på en fredag.»

2. Det er en eid-dag for folk som er på Arafah-fjellet den dagen.

Profeten (fred være med ham) sa: «Yawm Arafah (Arafah-dagen), yawm an-nahr (dagen for ofring) og ayyam at-tashriq (de tre dagene etter yawm an-nahr) er eid (festival) dager for oss muslimer. Disse er dagene for å spise og drikke.» Dette ble fortalt av forfatterne til as-sunan. Det ble rapportert at Umar ibn al-Khattab sa: «Den ayahen: ‘Denne dagen har Jeg fullbrakt deres religion ...’ ble åpenbart på en fredag, på Arafah-dagen, og begge - lovpriset være Allah - er eid for oss.»

3. Dette er dagen Allah sverget en ed på.

Den Allmektige kan ikke sverge på annet enn det som er mektig. Yawm Arafah (Arafah-dagen) er “vitnesbyrddagen” som er nevnt i ayahen (oversettelse av betydningen):

«Ved dagen for å vitne (fredag) og ved vitnesbyrddagen (Arafah-dagen).» [Koranen 85:3]

Det ble rapportert av Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Dagen for løftet er Dagen for oppstandelsen, vitnesbyrddagen er Arafah-dagen og dagen for å vitne er fredag.» [Fortalt av at-Tirmidhi og klassifisert som sahih av al-Albani]

Det er ved “oddetall” som Allah sverget ved i denne ayahen (oversettelse av betydningen):

«Og ved partall og oddetall.» [Koranen 89:3] Ibn Abbas sa: «Partallet er al-Adha dagen [dvs. 10 dhul-hijjah] og oddetallet er Arafah-dagen [dvs. 9 dhul-hijjah].» Dette er også synspunktet til Ikrimah og ad-Dahhak.

4. Når man faster denne dagen så har man gjort opp for to år med synder.

Det ble rapportert av Abu Qatadah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (fred være med ham) ble spurt om å faste på Arafah-dagen. Han sa: «Man blir tilgitt for synder man gjorde året før og for det kommende året.» [Berettet av Muslim]

Dette (å faste) er mustahabb (anbefalt) for de som ikke er på hajj. For de som er på hajj er det ikke sunnah å faste på Arafah-dagen, fordi Profeten (fred være med ham) fastet ikke på Arafah-dagen. Det ble fortalt at han forbød å faste på Arafah-fjellet på Arafah-dagen.

5. Dette var dagen da Allah gjorde en pakt med avkommet til Adam.

Det ble rapportert at Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Allah tok en pakt fra korsbenet til Adam i Na’man, dvs. Arafah. Han brakte frem fra hans nedre ribbein alle hans avkom og spredde dem foran seg, deretter adresserte Han dem, og sa: "Er Jeg ikke deres Herre?" De sa, "Jo, vi stadfester det!" Dette for at dere ikke på Oppstandelsens Dag skal si: "Sannelig, vi var uvitende om dette." Og for at dere ikke skal kunne si: "Det var kun i gamle dager i våre forfedres tid at folk tilba andre ved siden av Allah og vi var (kun) deres etterkommere. Vil Du så ødelegge oss på grunn av menn som praktiserte al-batil (dvs. polyteisme, samt å begå kriminelle handlinger og synd, i tillegg til å påkalle og tilbe andre utenom Allah)?" [Koranen 7:172-173] (Oversettelse av betydningen).’» [Berettet av Ahmad og klassifisert som sahih av al-Albani] Det er ingen større dag enn denne, og det ingen større pakt enn denne.

6. Dette er dagen for tilgivelse av synder, frihet fra Ilden og stolthet for folk som er der.

I Sahih Muslim ble det fortalt fra Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) at Profeten (fred være med ham) sa: «Det er ingen dag Allah frigir flere fanger fra ilden enn Arafah-dagen. Han kommer nærme og uttrykker Sin Stolthet til englene og sier ‘Hva vil disse menneskene?’»

Det ble rapportert av Ibn Umar at Profeten (fred være med ham) sa: «Allah uttrykker Sin Stolthet til sine engler rundt tiden for isha bønn på Arafah-dagen, for folk som er på Arafah-fjellet. Han sier: ‘Se på Mine slaver som ser uryddige og støvete ut.’» [Berettet av Ahmad og klassifisert som sahih av al-Albani]

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Virtues of the Day of Arafaah (Oppsøkt 12.07.2015).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger