Hvordan bør man håndtere venner som ikke er religiøst engasjert?

Sosial deltagelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har venner som jeg er veldig nær, men de bruker ikke hijab. Jeg tilbringer mye tid med dem og jeg blir påvirket av deres tåpelige og meningsløse prat. De kaster bort tiden på å dra ut på klubben og til stranden og de tenker lite på Allah og Hans Sendebud, bortsett fra noen få tilfeller som så vidt er verdt å nevne. Når jeg snakker om Allah og hva Hans Sendebud sa, begynner de å kalle meg «vår shaykhah». Det tar motet fra meg til å snakke (om disse tingene). Er det jeg gjør syndig? Hvordan kan jeg hjelpe dem med å finne den rette veien? Vennligst merk at jeg ikke klarer å gi dem opp.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Hvis forholdet mellom deg og dem er som du beskriver, så hold fast ved Allahs Bok og veiledningen til Hans Sendebud (fred være med ham). Prøv å råde dem, påby dem det som er riktig og godt, og forby dem å gjøre det som er ondt. Vær tålmodig med å bære deres fornærmelser og ugagn, og ikke la deres fornærmelser avskrekke deg fra å utføre din plikt overfor dem, som er å påby det som er godt og forby det som er ondt. Dette er Allahs måte angående de som gjør da’wah og de som blir gjort da’wah til. Allah har forklart det i ayahen hvor Han forteller oss at Luqman sa til sin sønn (oversettelse av betydningen):

«Å min sønn! Aqim-is-salah (etabler bønnen), påby (folk) al-ma’roof (islamsk monoteisme og alt det som er godt), og forby (folk) fra al-munkar (dvs. mistro på Allahs enhet, alle former for polyteisme og alt som er ondt og dårlig), og bær med tålmodighet alt som hender deg. Sannelig, dette er noen av de viktige befalingene (beordret av Allah uten unntak).»
[Koranen 31:17]

Hvis du oppfyller din plikt med å råde dem, og du gjør dette gjentatte ganger, men ikke finner noen måte å nå deres hjerter på, eller de klamrer seg mer hardnakket til sin uriktighet, så trekk deg tilbake fra dem så du ikke blir svak i din religiøse forpliktelse og moralske standarder, eller at deres innflytelse over deg fører til dårlige konsekvenser. Vær oppriktig overfor Allah og Allah vil hjelpe deg. Ikke bekymre deg for å føle deg ensom hvis du forlater dem, for ensomhet er bedre enn dårlige kamerater.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og enhver som frykter Allah og holder sin plikt til Ham, Han vil lage en utvei for ham slik at han kan komme seg unna (fra enhver vanskelighet). Og Han vil forsyne ham fra (kilder) han aldri kunne forestille seg. Og for enhver som setter sin lit til Allah, så vil Han være tilstrekkelig for ham. Sannelig, Allah vil gjennomføre hans formål. Sannelig har Allah satt et mål for alle ting.»
[Koranen 65:2-3]

[Fra Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 12/365-366]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: How should she deal with friends who are not religiously committed? (oppsøkt 29.06.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger