Er det tillatt å stjele fra ikke-muslimer?

Lovgivning
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det haram å stjele fra ikke-muslimer hvis man lever i et ikke-muslimsk land? Personen jeg tenker på er definitivt ikke i hungersnød og har ikke behov for tingene han stjeler. Det er også ganske trygt å leve som muslim i dette landet og undertrykkelsen er ikke alvorlig.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Ingen er uvitende om det faktum at tyveri er en stor synd som Allah har forbudt. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Den mannlige tyven og den kvinnelige, amputer deres hender som en gjengjeldelse for det de begikk, som en avskrekkende [straff] fra Allah.» [Koranen 5:38] Sharia skiller ikke mellom rikdommen til en mann og rikdommen til en kvinne, eller mellom rikdommen til en mindreårig og rikdommen til en voksen, eller mellom rikdommen til en muslim og rikdommen til en ikke-muslim. Alt er forbudt å ta uten tillatelse.

En muslim må være et godt eksempel på pålitelighet, innfrielse av avtaler og god karakter. Når muslimer har hatt slike karaktertrekk, har dette vært årsaken til at mange ikke-muslimer entrer islam, fordi de så det vakre i islam og dens folks gode karakterer.

En muslim som anser en ikke-muslims rikdom som halal, enten han er i et muslimsk land eller i et ikke-muslimsk land, gjør islams fiender en stor tjeneste og hjelper dem med å forvrenge bildet av islam og muslimer. Derved hjelper han de som setter i gang angrep mot islam.

Når en muslim entrer et ikke-muslimsk land, inngår han en fredelig avtale med dem, som er visumet som blir gitt ham for å gjøre det mulig for ham å entre landet deres. Så hvis han tar deres rikdom urettmessig, da ødelegger han denne avtalen, i tillegg til å være en tyv.

Rikdommen han stjeler fra dem er haram. Det ble berettet at Al-Mughirah ibn Shu’bah holdt følge med noen folk under jahiliyyah. Han drepte dem og tok deres rikdom, deretter kom han og entret islam. Profeten (fred være med ham) sa: «Når det gjelder din islam aksepterer jeg den, og når det gjelder rikdommen har jeg ingenting å gjøre med den.» Ifølge en rapport berettet av Abu Dawood: «Når det gjelder din islam aksepterer vi den, og når det gjelder din rikdom er den fremskaffet gjennom forræderi, og vi har ikke behov for den.» [Berettet av Al-Bukhari, 2583; Abu Dawood, 2765; klassifisert som sahih av Al-Albani in Sahih Abi Dawood, 2403]

Al-Hafiz Ibn Hajar sa:

«Frasen: ‘og når det gjelder rikdommen har jeg ingenting å gjøre med den’ betyr: jeg vil ikke røre den, fordi den ble fremskaffet gjennom forræderi. Det vi lærer fra dette er at det ikke er lov å ta ikke-muslimers rikdom ved forræderi når de har stolt på deg og innvilget deg sikkerhet. Det er fordi når folk tar følge med hverandre (når de reiser) gjør de det på grunnlag av gjensidig tillit, og den tilliten bør ikke bli forrådt, enten den andre personen er en muslim eller en ikke-muslim.»
[Fath al-Bari, 5/341]

Ash-Shafi’i (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Når en muslim entrer et ikke-muslimsk land på fredelige betingelser, og befinner seg i stand til å ta noe av deres rikdom, er det ikke tillatt for ham å ta det, enten det er lite eller mye, for hvis han er trygg fra dem skal de være trygge fra ham.» [Al-Umm, 4/284]

As-Sarakhsi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Det er ikke riktig for en muslim som har fredelige vilkår med dem å forråde dem, fordi forræderi er haram. Profeten (fred være med ham) sa: ‘Enhver forræder vil ha et flagg ved sin bakdel på Gjenoppstandelsens Dag, som hans forræderi vil bli kjent ved.’ Hvis han forråder dem og stjeler deres rikdom, og tar det med til muslimske land, er det ikke riktig for en muslim å handle fra ham hvis han vet om det. Det er fordi han har fremskaffet det på en ond måte, og å handle fra ham er å oppmuntre ham til det, som ikke er riktig for en muslim å gjøre. Det grunnleggende prinsippet i denne saken er hadithen av Al-Mughirah ibn Shu’bah (måtte Allah være fornøyd med ham), når han drepte sine følgesvenner og brakte deres rikdom til Medina og ble muslim. Og så spurte han Allahs Sendebud (fred være med ham) om å ta 1/5 av hans velstand, og han sa: ‘Når det gjelder din islam aksepterer vi den, og når det gjelder din rikdom er den fremskaffet gjennom forræderi, og vi har ikke behov for den.’» [Al-Mabsoot, 10/96]

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Is it permissible to steal from the kuffaar? (oppsøkt 26.09.19).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger