Begikk utroskap - Hvordan aksepteres hennes anger og hvem skal barnet attribueres til?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg ber Allah om tilgivelse og jeg angrer til ham, for jeg har begått den verste og største av de store synder, nemlig zina (utroskap) mens jeg var gift. Jeg ble gravid med en datter som nå er 6 år, og er navngitt etter min ektemann. Jeg kan ikke fortelle ektemannen min om den skrekkelige tingen jeg har gjort, fordi jeg er redd for min familie og min sønn fra ham. Jeg har angret oppriktig til Allah, og jeg har tatt på hijab, og jeg ber regelmessig. Jeg har bedt om tilgivelse og forlatelse fra Allah for denne forbrytelsen jeg har begått. Vil Allah tilgi meg? Hva burde jeg gjøre for å gjøre min anger fullkommen? Jeg håper du kan gi meg råd. Burde jeg fortelle min ektemann, slik at Allah vil tilgi meg?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Vi ber Allah om å tilgi deg og benåde deg, for zina er en stor synd og en alvorlig forbrytelse, særlig for den som Allah har velsignet med ekteskap, men hun var utakknemlig for Allahs velsignelse, forrådte sin ektemann, overtrådte hans ære og forurenset hans seng.

Men ved Hans nåde viser Han godhet mot sine slaver, gir dem pusterom og oppfordrer dem til å angre, og Han aksepterer anger og gir belønning for det. Hvor barmhjertig, stor og god er Han, måtte Han være lovpriset og opphøyet.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og de som ikke påkaller noen annen ilah (gud) sammen med Allah, og heller ikke dreper slike personer som Allah har forbudt, bortsett fra for en rettferdig sak, og heller ikke begår ulovlig seksuelt samvær ... og hvem enn som gjør dette skal motta straffen. Pinselen vil fordobles for ham på Gjenoppstandelsens Dag, og han vil forbli deri i skam. Unntatt de som angrer og tror (på islamsk monoteisme), og gjør rettskafne gjerninger. For dem vil Allah gjøre om deres synder til gode gjerninger, og Allah er tilgivende, mest nåderik.»
[Koranen 25:68-70]

Så fortsett å angre og vend deg til Ham, mens du bønnfaller Allah om å akseptere det fra deg, og Allah aksepterer omvendelsen til de som angrer.

Ett av tegnene på at Allah har akseptert angeren er at Han dekker over Sin slave og ikke avslører ham, og Han forlenger hans levetid slik at han kan komme nærmere Ham og slutte fred med Ham. Vi lovpriser Allah for å ha hjulpet deg med å be regelmessig og bruke hijab, og til å adlyde Ham og angre. Vi håper at Allah, Den Mest Generøse og Mest Barmhjertige, har tilgitt deg, og vi ber Ham om å gjøre det.

Hvis Allah har dekket over deg, så bryt ikke den fortielsen Allah har gitt deg, og fortell ikke din ektemann eller noen andre noen ting om hva som skjedde. Din omvendelse er anger og rettskaffenhet, og å gjøre gode gjerninger.

Når det gjelder barnet, skal han bli navngitt etter din ektemann, og det oppheves ikke, med mindre han avviser barnet gjennom li’an (en islamsk prosedyre der en mann fornekter at et barn er sitt), fordi det grunnleggende prinsippet er at barnet tilhører ekteskapssengen, som Profeten (fred være med ham) sa.

De lærde i den permanente komiteen ble spurt: «Det er en gift kvinne som begikk zina mens hun fortsatt var gift. Hun ble gravid som følge av det, og fødte et barn, enten gutt eller jente. Hvem skal barnet forbli hos? Forblir det hos hennes ektemann basert på hadithen: ‘Barnet er til (eieren av) sengen og den utuktige får ingenting’, eller ikke? Hvis barnet forblir hos sin mors ektemann, skal han adoptere det og anse det som et av sine egne barn med hensyn til alle rettigheter, eller vil det kun være under hans omsorg? Og hvis barnet tilskrives ekteskapsbryteren, skal han anse barnet som et av sine ekte barn eller ha det med dem, til tross for at det fortsatt er født utenfor ekteskap?»

De svarte: «Hvis en gift kvinne begår zina og blir gravid, da tilhører barnet (eieren av) sengen (dvs. ektemannen), på grunn av den sahih hadithen (autentiske beretningen). Hvis eieren av sengen vil fornekte barnet ved å ta i bruk li’an, da kan han gjøre det foran den shar’i (islamske) dommeren, og i det tilfellet tilhører ikke barnet noen, ifølge muslimenes konsensus. Men adopsjon er ikke tillatt, og det adopterte barnet blir ikke det virkelige barnet til den som adopterte ham. Og Allah er kilden til styrke.» [Sitat slutt fra Fatawa al-Lajnah ad-Daimah (20/339)]

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Committed Adultery and Uncertain Who Child Should be Attributed to (oppsøkt 06.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger