Hvordan skal vi forholde oss til Allahs navn og attributter, og beskrivelsen av Hans to hender?

Aqidah (teologi)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har hørt en kunnskapssøker attribuere Allah (Den Lovpriste og Opphøyde) beskrivelsen av å ha to hender, mens han snakket om Allahs navn og attributter. Han la også til beskrivelsen om at begge hendene Hans er høyre. Hva menes med denne uttalelsen? Vennligst legg ved bevis.  

Svar:

Det er obligatorisk å attribuere Allah beskrivelsen av å ha to hender, som det fremgår av Koranen og tekster fra sunnah. Med hensyn til dette sa Allah (Den Opphøyde) i Soorah al-Ma’idah (oversettelse av betydningen): «Nei, begge hendene Hans er vidt utstrakte. Han gir (av Sin gavmildhet) som Han vil.» [Koranen 5:64] Han (Den Lovpriste) sa også i Soorah Sad ved å adressere Iblis (Satan) (oversettelse av betydningen): «Hva forhindrer deg i å bøye deg selv for en som Jeg har skapt med begge hendene Mine?» [Koranen 38:75] Det er også mange hadither som nevner Allahs to hender, som er allment anerkjente i samlingene til Ahl ul-Sunnah wal-Jama’ah (de som følger sunnah og den muslimske hovedstrømningen). Det er for eksempel autentisk berettet at Abdullah ibn Amr ibn Al-As (måtte Allah være fornøyd med dem begge) fortalte at Profeten (fred være med ham) sa: «Den rettferdige vil være med Allah på prekestoler av lys, på Den Mest Barmhjertiges høyre hånd, og begge hendene Hans er høyre – de som er rettferdige i sin dom, og er rettferdige med sine familier og de som man er ansvarlig for.»1

Ahl ul-Sunnah wal-Jama’ah sin tro angående Allahs navn og attributter, er at de absolutt tror på alle de attributtene som er nevnt i Koranen, og de som er autentisk rapportert fra Profeten (fred være med ham) uten ta`wil (allegorisk tolkning), tashbih (sammenligning), tahrif (forvrenging av meningen) eller ta’til (fornektelse). Og videre tror de at ingen negative attributter er attribuert til Allah (måtte Han være lovprist og opphøyet). Nedenfor er en forklaring på uttalelsen: «Begge sider av hendene Hans er høyre.»2 Al-Baghawy berettet fra Al-Khattaby (måtte Allah ha barmhjertighet med dem begge) at et slikt attributt kommer under tawqif (en religiøs tekst og ikke en personlig mening). Derfor forstår vi det bokstavelig talt, uten å lage noen sammenligning, og stopper våre sinn hvor Koranen og autentiske hadither stopper dem. Slik er troen til Ahl ul-Sunnah wal-Jama’ah. Noen lærde mener om «og begge hendene Hans er høyre»3 at det betyr at de er like prisverdige, selv om en av dem er kalt for den venstre hånden, som angitt i hadithen samlet på Ibn Umar sin autoritet i Sahih Muslim.

Måtte Allah gi oss suksess! Måtte fred og velsignelser være over vår profet Muhammed, hans familie og hans følgesvenner!


Dette er en oversettelse av Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta sin fatwa: I have heard a seeker of knowledge while speaking about Allah's Names and Attributes to have attributed to Allah (Glorified and Exalted be He) the description of having two Hands… (oppsøkt 05.01.14).

Referanser:

1 Ahmad, vol. 2, pp. 159, 160, and 203; Muslim, vol. 3, p. 1458, no. 1827; Al-Nasa'i, vol. 8, pp. 221-222, no. 5379; Ibn Abu Shaybah, vol. 13, p. 127; Ibn Hibban, vol. 10, pp. 336-338, nos. 4484-4485; and Al-Hakim, vol. 4, p. 88.

2 Muslim, Sahih, Book on rulership, no. 1827; Al-Nasa'i, Sunan, Book on manners of judges, no. 5379.

3 Ibid.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger