Hva sier islam om familien i ramadan?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er hovedforsørger, og nå starter ramadan. Hvordan bør jeg ta vare på familien min og undervise dem i løpet av denne velsignede måneden?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er en av Allahs velsignelser at Han gjør en muslim i stand til å faste i ramadan og tilbringe dens netter i bønn. Det er en måned hvori gode gjerninger er mangedoblet og mennesker stiger i status, når Allah frigjør noen mennesker fra ilden. En muslim bør streve etter å gjøre mest mulig ut av denne måneden og godheten den bringer; han bør skynde seg å tilbringe livet i tilbedelse. Mange mennesker har blitt fratatt denne måneden på grunn av sykdom, død eller villedelse.

En muslim må utnytte tiden mest mulig i denne måneden. Han har en uunngåelig plikt overfor sine barn – å oppdra dem godt og skikkelig, å oppfordre dem til å gjøre alt som er godt og gjøre dem vant med det – for barna vil vokse opp som deres far gjør dem vant til.

I løpet av disse velsignede dagene, har far og mor et ansvar for å gjøre mest mulig ut av tiden, og vi kan tilby foreldre følgende råd:

1 – Kontrollere barnas faste og oppmuntre de som kommer til kort i forhold til dette.

2 – Minne dem om hva fasten egentlig er, at det ikke bare er å avstå fra mat og drikke, men en måte å oppnå taqwa (fromhet) på, og at det er en mulighet for tilgivelse og soning av synder.  

Det ble berettet av Abu Hurayrah at Allahs Sendebud (fred være med ham) gikk opp på minbaren (prekestolen) og sa: «Amin, Amin, Amin.» Det ble sagt til ham, «Allahs Sendebud, hvorfor gjorde du det?» Han svarte, «Jibril sa til meg, `Måtte Allah gni nesen hans i støvet, den personen som ikke får syndene sine tilgitt i ramadan. Og jeg sa, `Amin`. Så sa han, `Måtte Allah gni nesen hans i støvet, den personen som lever og ser foreldrene sine bli gamle, en eller begge to, men han entrer ikke Paradiset,` og jeg sa, `Amin`. Så sa han, `Måtte Allah gni nesen hans i støvet, den personen som hører ditt navn blir nevnt, men han sender ikke velsignelser over deg,` og jeg sa, `Amin`.»
[Fortalt av Ibn Khuzaymah, 1888; al-Tirmidhi, 3545; Ahmad, 7444; Ibn Hibban, 908. Se Sahih al-Jami», 3501]

3 – Lære dem etikette og regler for å spise; som å spise med høyre hånd fra det som er rett foran dem, og minne dem om at ekstravaganse er haram og skadelig for kroppen.

4 – Ikke la dem bruke for lang tid på å spise iftar slik at de går glipp av å be maghrib i fellesskap.

5 – Minne dem om situasjonen til de fattige og nødlidende, som ikke engang kan finne en munnfull mat å slukke sulten med. Minne dem om situasjonen til de som har emigrert eller kjemper i jihad for Allahs skyld.

6 – Disse samlingene gir en mulighet til å bringe slektninger sammen og opprettholde familiebånd. Denne skikken eksisterer fortsatt i noen land, og det er en mulighet til å forsone og reparere ødelagte bånd mellom slektninger.

7 – Hjelpe moren med å tilberede maten, vaske opp og gjøre maten klar.

8 – Minne dem om å be qiyam (tarawih), og å forberede seg for det ved å ikke spise for mye og ved å bli klar i tide til å utføre bønnen i moskeen.

9 – Når det gjelder suhoor bør foreldrene minne familien om barakahen (velsignelsen) av suhoor, og at det gir en person styrke til å faste.

10 – Ha nok tid før Fajr-bønnen slik at de som ikke har bedt Witr kan gjøre det, de som har utsatt sin bønn til slutten av natten kan be, og at hver person kan gjøre du`a til sin Herre slik en ønsker.

11 – Være nøye med å be Fajr til rett tid i fellesskap i moskeen, for de som er pålagt å gjøre det. Vi har sett mange mennesker som står opp mot slutten av natten for å spise, og går så tilbake til sengen og forsømmer Fajr bønnen.

12 – Det var Profeten (fred være med ham) sin praksis å være oppe om natten og vekke familien sin i de siste ti dagene av ramadan. Dette viser at familien bør sørge for å gjøre mest mulig ut av denne velsignede tiden, ved å gjøre det som behager Allah, måtte Han bli lovprist og opphøyd. Ektemannen bør vekke sin kone og sine barn for å gjøre det som vil bringe dem nærmere Allah.

13 – Det kan hende at det er små barn i huset som trenger å bli oppmuntret til å faste, så faren burde oppfordre dem til å stå opp for suhoor, og oppmuntre dem til å faste ved å prise dem og belønne den som faster hele måneden eller halve, og så videre.

Det ble fortalt at al-Rubayyi `bint Mu`awwidh sa: Om morgenen på `Ashoora` sendte Profeten (fred være med ham) beskjed til landsbyene i Ansar, hvor han sa: «Enhver som ikke har begynt å faste, la ham ikke spise resten av dagen. Og enhver som startet dagen med å faste, la ham faste.» Hun sa: «Vi pleide å faste og få våre barn til å faste, (og ta dem med til moskeene) og lage leker til dem av ull. Hvis en av dem gråt etter mat, ville vi gi ham leken til iftar.»
[Fortalt av al-Bukhaari, 1859; Muslim, 1136 – ordene i parentes ble fortalt av Muslim]

Al-Nawawi sa: Denne hadithen viser at vi bør trene barn til å gjøre handlinger av tilbedelse og venne dem til det, men de holdes ikke ansvarlige. Al-Qadi sa: Det ble berettet fra `Urwah at når de er i stand til å faste blir det obligatorisk for dem. Dette er en feil som motbevises av sahih hadithen, «Pennen er løftet fra tre: fra barnet inntil han når puberteten...» Og Allah vet best.
[Sharh Muslim, 8/14]

14 – Hvis mulig, bør faren og moren ta familien med på umrah i ramadan. Dette er noe som vil gagne både dem selv og deres familie i livet etter dette, for umrah i ramadan har samme belønning som hajj. Det er bedre å dra i begynnelsen av ramadan for å unngå folkemengdene.

15 – Mannen bør ikke overbelaste sin kone med mer enn hun kan klare når det gjelder å lage mat og søtsaker. Mange bruker denne måneden til å forberede ekstra flott mat og drikke, og går til det ekstreme. Dette svekker sødmen av denne måneden, og går mot hensikten av å faste, som er å oppnå fromhet.

16 – Måneden av ramadan er Koranens måned, så vi foreslår at hver familie kommer sammen for å lese Koranen. Faren bør lære sin familie å resitere Koranen, og hjelpe dem i å forstå hva versene betyr. Samtidig kan man også lese en bok om fastens regler og etikette. Allah har gjort mange lærde og kunnskapssøkere i stand til å skrive bøker som kan brukes til forkynnelse og undervisning i ramadan; bøkene er delt inn i tretti deler, slik at ett emne kan leses hver dag, og dette vil gagne alle.

17 – De bør oppmuntres til å hjelpe og se hen til sine naboer og de trengende.

Det ble berettet at Ibn `Abbas sa: «Allahs sendebud (fred være med ham) var den mest generøse av folk, og han var mest generøs under Ramadan når Jibril møtte ham. Han møtte ham hver natt og gjennomgikk Koranen med ham. Allahs sendebud (fred være med ham) var mer generøs enn vinden som blåser.
[Fortalt av al-Bukhari, 6; Muslim, 2308]

18 – Foreldrene bør hindre sine familier og barn fra å være oppe sent på kvelden og kaste bort tiden på ting som ikke til noen nytte, for ikke å snakke om det som er forbudt. Djevlene blant menneskene er mer aktive denne måneden i å fremme onde ting og umoralske handlinger til de som faster, både om nettene og dagene under ramadan.

19 – De bør huske at familien møtes i Allahs Paradis i livet etter dette, og den store gleden av å møtes under skyggen av Hans trone. Disse velsignede samlingene i denne verden, og å komme sammen for å adlyde Allah ved å søke kunnskap, faste og be, er bare midlene som fører til at man kan oppnå den lykken.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: The family and Ramadaan (oppsøkt 05.01.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger