Hvordan kan vi tilrettelegge mulighetene for kvinnelige du'at?

Da'wah (invitasjon til islam)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Finnes det noen måter å tilrettelegge mulighetene (innen da'wah) for kvinner som kaller til Allah?

Svar:

Jeg kjenner ikke til noe som burde hindre dette. Når enn det er en kvinne tilgjengelig og kvalifisert til å gi da'wah til Allah, bør hun bli hjulpet og hun bør bli bedt om å lede/tilby veiledning for kvinner siden de har behov for kvinnelige rådgivere/veiledere av sitt eget slag.

Tilstedeværelsen av en kvinnelig tilkaller blant kvinner vil være mer fordelaktig i formidlingen av da'wah til sannhetens vei (for kvinnene) enn en mannlig. En kvinne er kanskje for sjenert til å fortelle en mann om saker som angår henne, eller det kan være noe som hindrer henne i å lytte til Da'wah fra en mann. Men dette er ikke tilfellet når hun er med en kvinnelig tilkaller fordi hun omgås henne, deler sine bekymringer, og blir også mer påvirket av en kvinnelig tilkaller (enn en mannlig).

Så det er absolutt nødvendig for dem som har kunnskap blant kvinnene å utføre det som er wajib (obligatorisk) for dem når det gjelder da'wah og å veilede (andre kvinner) til alt som er godt i henhold til deres beste evner, som Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Kall til din Herres vei med visdom og vakker formaning, og diskuter med dem på beste måte! ...»
[Koranen 16:125]

Han sier også (oversettelse av betydningen):

«Si (Å Muhammed): ‘Dette er min vei; Jeg inviterer/kaller til Allah (til Allahs Enhet – islamsk Monoteisme) med sikker kunnskap, jeg og enhver som følger meg...»
[Koranen 12:108]

Han sier også (oversettelse av betydningen):

«Hvem taler skjønnere enn den som kaller til Gud, handler rettskaffent, og sier: ‘Jeg er av dem som underkaster seg Gud (muslim)?’»
[Koranen 41:33]

Og Hans ord (oversettelse av betydningen):

«Så overhold deres plikt til Allah og frykt Han så mye dere kan... »
[Koranen 64:16]

Versene som innehar denne meningen er mange, og de er generelle både til menn og kvinner og Allah er den som gir suksess.


Dette er en oversettelse av Shaykh Abdul-Azeez ibn Baaz sin fatwa: Facilitating the Opportunities for Female Du’aat (oppsøkt 17.07.11).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger