Kan en ektemann tvinge sin kone til å gjøre frivillige tilbedelseshandlinger?

Familieforhold, barn og oppdragelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er kjennelsen for ekstremisme i islam? Er det halal å tvinge noen til å gjøre sunnah/nawfil handlinger som å be henne om eller tvinge henne til å utføre nawfil bønn, som tahajjud osv.? Er en kone ansvarlig dersom hennes mann gjør noe haram? Hvordan burde hun korrigere ham? Hva om han ikke hører på henne? Vennligst svar detaljert ved å dekke alle relaterte emner. JazakAllah khayr.

Svar:

Lovpriset være Allah, verdenenes Herre. Jeg bevitner at det ikke er noe verdt å tilbe unntatt Allah, og at Muhammed er Hans slave og Sendebud.

Islam er en moderat religion, og det er Allahs religion som står mellom de som overskrider de passende grenser, og de som er forsømmelige. Sannelig, ekstremisme er mislikt, og det er en karakteristikk av folket som vakte Allahs vrede, og de som gikk seg vill. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Å skriftens folk, ikke overdriv i deres religion eller si om Allah, annet enn sannheten.» [Koranen 4:171] Videre er det bekreftet at Abdullah Ibn Mas’ood rapporterte at Profeten (fred være med ham) sa: «Folket som overdriver er ruinert (og han gjentok det tre ganger).» [Muslim] For mer informasjon, vennligst se fatwa 133994.

Det er dessuten ikke tillatt for en ektemann å tvinge sin kone til å utføre nafl (frivillige) tilbedelseshandlinger, og hun er ikke forpliktet til å adlyde ham i dette. Dog, burde han oppmuntre henne i en myk og mild tone.

Videre holdes ikke en kone ansvarlig for sin manns synder, dersom hun ikke var årsaken til disse syndene, eller hjalp ham i å begå dem. For ingen bærer av byrde bærer en annens byrde. For mer informasjon, vennligst se fatwa 90294.

Hun burde imidlertid forsøke å korrigere ham ved å gi ham råd på en god og skånsom måte, i håp om at Allah vil la henne være årsaken til hans veiledning.

Det er bekreftet at Profeten (fred være med ham) sa til Ali Ibn Abi Talib: «Dersom Allah veileder en eneste mann (til islam) gjennom deg, ville det vært bedre for deg enn å eie de røde kamelene (dvs. den mest verdifulle kamelrasen).» [Al-Bukhari og Muslim]

Avslutningsvis, dersom en kone råder sin mann om hans ulydige handlinger, og han verken hører på henne eller tar hensyn, da har hun gjort det som kreves av henne, ettersom hun bare trenger å gi han da'wah. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Så er det pålagt sendebudene annet enn (plikten til) klart budskap?» [Koranen 16:35] Allah sier også (oversettelse av betydningen): «Så husk (Å Muhammed); du er kun en påminner. Du er ikke over dem en kontrollør.» [Koranen 88:21-22]

Allah vet best.


Dette er en oversettelse av Islamweb.net sin fatwa: A husband obliging his wife to perform supererogatory acts of worship (oppsøkt 21.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger