Kan man anse renter som tillatt?

Økonomi og finans
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Vi lever i et samfunn hvor renter er svært utbredt, og dermed er det noen muslimer som sier at renter er tillatt, hva er det islam lærer om det å anse renter som halal?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Renter er forbudt ifølge Koranen, sunnah og endelig konsensus blant de lærde. Enhver som anser dette som tillatt er ikke å anse som muslim, fordi det grunnleggende prinsippet er at den som nekter for noe hvor det er endelig konsensus blant de lærde, er skyldig i kufr.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Troen på at de velkjente forpliktelsene er påbudt og at de velkjente forbudene er forbudt, er en av de aller viktigste, grunnleggende trosprinsippene, og den som avviser det er en ikke-muslim ifølge konsensus blant de lærde.»
[Majmoo al-Fatawa, 12/497]

Ibn Qudamah (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Enhver som tror at noe er tillatt, når det er konsensus om at det er forbudt, og kjennelsen vedrørende det er godt kjent blant muslimene, og skriftene ikke gir rom for noe tvil angående det – som for eksempel svinekjøtt, utenomekteskapelig sex og lignende, om hvilket det ikke er noen ulike meninger om blant de lærde – begår kufr.»
[Al-Mughni, 12/276]

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Men nå til dags har islam spredt seg og kunnskapen om at zakah er obligatorisk er velkjent for både eliten og vanlige folk; den lærde og den uvitende er begge klar over det. Så ingen har noen unnskyldning for å mistolke (tekstene) og fornekte det. Det samme gjelder for alle som benekter enhver religiøs sak som ummahen er enige om, dersom kunnskapen om det er utbredt, slik som de fem daglige bønnene, faste i måneden av ramadan, å gjøre ghusl for å rense seg fra janabah (urenhet som følge av seksuell kontakt), forbudet mot utenomekteskapelig sex, alkohol, og å gifte seg med en mahram, samt andre kjennelser, med mindre han er ny i islam og ikke kjenner reglene, i så fall, om han benekter noe på grunn av uvitenhet – da er han ikke skyldig i kufr. Men når det gjelder saker hvor det er konsensus, men som kanskje bare er kjent av de med dybdekunnskap, som for eksempel forbudet mot å være gift med en kvinne og hennes fars tante eller mors tante samtidig, eller at den som dreper med hensikt forbys fra å arve (fra offeret sitt), eller at bestemoren har krav på en sjettedel (av formuen), og andre slike kjennelser, så er ikke den som fornekter dette skyldig i kufr, heller skal han være unnskyldt fordi kunnskap om disse tingene ikke er utbredt blant vanlige folk.»

Shaykh Ibn Uthaymin (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Kjennelsen for renter er at det er haram ifølge Koranen og sunnah og konsensus blant de lærde. Det er klassifisert som en av de største syndene, fordi Allah sier (oversettelse av betydningen):

«men den som går tilbake (til renter), slik er ildens folk – de vil forbli der.»
[Koranen 2:275]

«Og hvis du ikke gjør det, så ta det som en krigserklæring fra Allah og Hans sendebud.»
[Koranen 2:279]

Og fordi Allahs sendebud (fred være med ham) forbannet den som konsumerer renter, den som betaler det, de to som bevitner det og den som skriver det ned. Så det er en stor synd.

Det er konsensus blant de lærde om at det er forbudt, derfor er enhver som benekter at det er forbudt, selv om han bor i et muslimsk miljø, en frafallen, fordi dette er en av de åpenbart forbudte tingene som det er konsensus om.

Men hvis vi sier dette, betyr det at de lærde er enige om alle former for renter? Svaret er nei; det er en meningsforskjell om noen av dens typer. Dette er som det vi har sagt om at zakah er obligatorisk ifølge konsensus, til tross for at det ikke er konsensus om enhver form for det. De lærde var uenige angående zakah på kameler og okser som brukes til jordbruk eller vanning, og de var uenige angående zakah på smykker og lignende, men generelt er de lærde enige om at renter er haram og en stor synd.»
[Ash-Sharh al-Mumti ala Zad al-Mustaqni, 8/387]

Basert på det kan det sies:

Enhver som benekter at renter er forbudt er en ikke-muslim, fordi det faktum at det er forbudt, er en av sakene indikert av tekstene. Dette er også noe de lærde åpenbart er enige om er haram, og som også er velkjent blant muslimene.

Men hvis en person benekter at en bestemt form for renter er forbudt, der det er en meningsforskjell blant de lærde, eller det ikke er noen konsensus om at det åpenbart er forbudt, så er han ikke en ikke-muslim, da hans sak bør heller undersøkes nærmere. Han kan være en mujtahid som vil bli belønnet for sin ijtihad, eller han kan unnskyldes, eller han kan være en som gjør gale ting dersom han, ved å anse dette som tillatt, følger sine egne lyster og begjær.

Og Allah vet best. Måtte Allah velsigne profeten Muhammed (fred være med ham).


Dette er en oversettelse basert på IslamQA.com sin fatwa: Regarding riba as permissible (oppsøkt 27.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger