Er det tillatt for en muslimsk kvinne å be en muslimsk mann om å gifte seg med henne?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Kan en muslimsk kvinne spørre en muslimsk mann om å gifte seg med henne? Refererer hadithen også til en kvinne som spør en mann? Profeten (fred være med ham) sa: «Hvis det kommer til deg en hvis religiøse forpliktelser og holdning behager deg, så gift [din kvinnelige slektning som er under ditt ansvar] med ham, for om du ikke gjør det, vil det bli prøvelser på jorden og mye korrupsjon.» [Berettet av al-Tirmidhi og klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1084]

Svar:

Lovpriset være Allah.

Vi har gleden av å gratulere deg for å ha valgt veien av profetene og de kloke, som er tawhid, troen på Allah alene, og vitnesbyrdet om at Muhammed (fred være med ham) er Hans sendebud.

Om en muslimsk kvinne tilbyr seg selv for ekteskap til en rettskaffen mann, så går ikke dette i mot ærbarhetskonseptet, så lenge han er til å stole på med tanke på hans religiøse forpliktelse og moralske holdning. Det var berettet at Thabit al-Banan sa: «Jeg var med Anas ibn Malik, hans datter var også med ham. Han sa: ‘En kvinne kom til Allahs sendebud (fred være med ham) og tilbød seg selv i ekteskap med ham.’ Hun sa: ‘Allahs sendebud, vil du gifte deg med meg?’ Datteren til Anas sa: ‘Hun hadde ikke mye beskjedenhet. Så skamløst, så skamløst!’ Anas sa: ‘Hun var bedre enn deg; hun var svak for Profeten (fred være med ham) så hun tilbød seg selv i ekteskap med ham.’» [Berettet av al-Bukhari, 4828]

Imam al-Bukhari inkluderte denne hadithen i et kapittel som han kalte: «En kvinne som tilbyr seg selv i ekteskap til en rettskaffen mann.»

Al-Hafiz ibn Hajar sa:

Ibn al-Munayyir sa i al-Hashiyah: «Et av de subtile poengene med al-Bukharis kunnskap er at han utledet et generelt prinsipp fra den spesifikke historien om kvinnen som tilbød seg selv i ekteskap til Profeten (fred være med ham); han forsto at det er tillatt for enhver kvinne å tilby seg selv i ekteskap med en rettskaffen mann, hvis rettskaffenhet hun beundrer. Og hvis han liker henne kan han gifte seg med henne med forbehold om at vilkårene for ekteskap er oppfylt.

Disse to ahadith; hadithen til Sahl og hadithen til Anas, som begge nevner kvinnen som tilbød seg selv i ekteskap til Profeten (fred være med ham) – indikerer at det er tillatt for en kvinne å tilby seg selv i ekteskap til en mann, og å la han vite at hun er svak for ham, og det er ingenting galt med at hun gjør det. Og den som kvinnen tilbyr seg selv i ekteskap til, kan akseptere eller avslå. Han trenger ikke å uttrykke sitt avslag direkte, det er tilstrekkelig om han tier.» [Fath al-Bari, 9/175]

Al-Ayni sa:

Anas ord til sin datter, «Hun er bedre enn deg», indikerer at det er tillatt for en kvinne å tilby seg selv i ekteskap til en rettskaffen mann, og å fortelle at hun er svak for ham på grunn av hans rettskaffenhet og moral, eller på grunn av hans kunnskap og ære, eller på grunn av noen karakteristikker av religiøs forpliktelse. Og at det ikke er skammelig om hun gjør det, det er heller et tegn på hennes ærbarhet. Datteren til Anas (måtte Allah være fornøyd med ham) så på det ytre og hun forsto ikke dette ordentlig før Anas sa: «Hun er bedre enn deg.» Når det gjelder kvinnen som av verdslige grunner tilbyr seg selv i ekteskap med en mann, så er dette noe som er ekstremt avskyelig.
[Umdat al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, 20/113]

Det er dog bedre for en kvinne å informere sin wali (verge) om sitt ønske om å gifte seg med en rettskaffen mann, som er til å stole på med tanke på hans religiøse forpliktelse og hans moralske holdning, uten å fortelle det rett ut til mannen. Dette kan forstås ut ifra hva en av de to kvinnene gjorde, da hun sa til sin far – om Mosa (fred være med ham) (oversettelse av betydningen):

«Og en av dem (de to kvinnene) sa: ‘Å min far! Ansett ham! Den beste du kan ansette er sannelig den sterke og den pålitelige.’»
[Koranen 8:26]

Al-Qurtubi sa:

Angående Allahs ord (oversettelse av betydningen):

«Han sa: ‘Jeg vil gifte bort en av mine to døtre til deg, på betingelse av at du tjener meg i åtte år...’»
[Koranen 28:27]

Faren tilbød her sin datter i ekteskap til mannen. Dette er en etablert skikk hvor den rettskafne mannen fra Madyan tilbød sin datter i ekteskap til en rettskaffen mann fra Israels barn. Umar ibn al-Khattab tilbød sin datter Hafsah i ekteskap med Abu Bakr og Uthman, og kvinnen som tilbød seg selv i ekteskap tilbød seg til Profeten (fred være med ham). Så det er bra for en mann å tilby sin kvinnelige slektning som er under hans ansvar i ekteskap, og for en kvinne å tilby seg selv i ekteskap til en rettskaffen mann, i tråd med eksempelet til de rettskafne salaf. Ibn Umar sa: «Da Hafsah ble enslig (grunnet ektemannens død), sa Umar til Uthman: ‘Hvis du vil, kan jeg gifte Hafsah bint Umar til deg.’» Dette ble bare fortalt av al-Bukhari, 4005.
[Tafseer al-Qurtubi, 13/271]

Men det må bemerkes at når en kvinne i disse dager liker en bestemt mann, er det stort sett et resultat av noe forbudt, som skjødesløs holdning, der hun snakker med ham og sitter med ham. En person med onde motiver kan dra nytte av et slikt tilbud for å oppnå noen av sine mål. Så vi må vokte oss for dette å beskytte vår ære fra noe som kan besudle den.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Is it permissible for a Muslim woman to ask a Muslim man to marry her? (oppsøkt 09.02.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger