Er det obligatorisk for en person å gifte seg?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Når blir det obligatorisk for en person å gifte seg?

Svar:

Lovpriset være Allah.

De klassiske lærde har diskutert spørsmålet om når det er obligatorisk å gifte seg for en person. Denne diskusjonen dreier seg om det er obligatorisk, anbefalt eller tillatt å gifte seg fra et islamsk perspektiv. Hvis det da er slik at det er et religiøst påbud for en person i en spesifikk situasjon å gifte seg, så er dette noe som er mellom vedkommende og Allah, og ingen kan tvinge vedkommende til å gifte seg.

For å gå dypere inn på denne problemstillingen la oss se på hva ulike muslimske fuqaha (fiqh-eksperter) har skrevet om temaet. I boken Mawahib al-Jalil står det: «Ekteskap er obligatorisk for en kvinne som ikke kan forsørge seg selv med for eksempel klær, mat og andre ting med mindre hun gifter seg.» I ash-Sharh al-Kabir står det angående obligatorisk ekteskap: «Hvis en person frykter at han kan komme til å drive utukt (ulovlig seksuell omgang), er det obligatorisk for ham å gifte seg.» I Fath al-Wahhab står det: «For en kvinne som har seksuelle lyster, er ekteskap sunnah, akkurat som det er for hun som trenger underholdsbidrag, og hun som frykter å bli utnyttet av umoralske personer.»

I Mughni al-Muhtaj står det: «Ekteskap blir wajib (obligatorisk) hvis en person frykter å drive utukt, og det ble sagt at det blir obligatorisk for han som har gitt et løfte (nadhr) om å gifte seg.» Når det gjelder kvinner står det: «Hvis hun trenger å gifte seg, dvs. hun har seksuelle lyster, eller trenger underholdsbidrag, eller hun frykter at umoralske personer kan utnytte henne, så er det foretrukket og anbefalt (mustahabb) for henne å gifte seg. Dette igjen vil beskytte hennes religion, og hun kan få glede av hva hennes ektemann tilbyr henne, samt andre fordeler.»

Ibn Qudamah (måtte Allah være barmhjertelig med ham) sa i sin bok al-Mughni: «Våre kollegaer hadde ulike meninger hvorvidt ekteskap er obligatorisk eller ikke. Den mest kjente oppfatningen i vår madhhab er at det ikke er obligatorisk, unntatt når en person er redd for å begå en forbudt handling, hvis han ikke gifter seg. I et slikt tilfelle skal man gjøre seg kysk (dvs. gifte seg). Dette er oppfatningen til flertallet av fuqaha (juristene).»

Når det gjelder ekteskap, så er mennesker av tre typer. En av dem frykter at de vil begå forbudte gjerninger hvis de ikke gifter seg. Det er obligatorisk for slike folk å gifte seg, ifølge flertallet av fuqaha, fordi det er obligatorisk for dem å gjøre seg kysk og beskytte seg selv mot haram. I Subul as-Salam står det: «Ibn Daqiq al-Id sa at enkelte fuqaha ble enige om at ekteskap er obligatorisk for de som frykter synd eller vanskeligheter (på grunn av å undertrykke fysiske lyster) og kan gifte seg. I tillegg er ekteskap obligatorisk for de som frykter å drive utukt med mindre de gifter seg.»

I Bada’i as-Sana’i står det: «Det er ingen uenighet om at ekteskap er obligatorisk når lysten er sterk. Hvis en person har en sterk lyst for kvinner slik at han ikke kan være tålmodig, og han har råd til å betale mahr (medgift) og forsørge en kone, begår han en synd hvis han da ikke gifter seg.»

Muslimske menn og kvinner trenger å forstå den høye statusen ekteskap har i islam, slik at de vil bli mer ivrige etter å gifte seg. Det følger en nyttig oppsummering i dette temaet av Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi (måtte Allah være barmhjertelig med ham), fra hans bok al-Mughni:

«Den grunnleggende rettmessigheten til ekteskap er Koranen, sunnah og ijma (enighet blant muslimske lærde). Profeten (fred være med han) sa: ‘Unge menn! Enhver av dere som har råd til det, la ham gifte seg, for dette vil senke blikket hans og beskytte hans kyskhet. For enhver av dere som ikke kan (gifte seg) så la ham faste, for fasting vil være beskyttelse for ham.’ Det er mange andre ayaher og hadither som denne. Muslimer er enige om at ekteskap er det riktige å gjøre.»

Ibn Mas’ood sa: «Hvis jeg hadde kun ti dager igjen å leve, og jeg visste at jeg kommer til å dø på slutten av dem, og jeg var i stand til å gifte meg, ville jeg ha gjort det på grunn av frykten for fitnah (fristelse).»

Ifølge Al-Mirwadhi sa Ahmed: «Sølibatet har ingenting med islam å gjøre. Enhver som ber deg om å ikke gifte deg, inviterer deg til noe annet enn islam». Deretter sa han (måtte Allah være barmhjertelig med ham): «Fordelene ved ekteskap er mange. De inkluderer: Å beskytte ens religion og hjelpe en til å holde fast ved den, beskytte og ta vare på kvinner, produsere avkom og øke ummahen sitt antall, og dermed gjøre Profeten (fred være med han) stolt.»

Det finnes videre en hadith som indikerer at Profeten (fred være med ham) vil føle seg stolt av det store antallet av hans ummah i det hinsidige, så muslimer er oppfordret til å gifte seg og få mange barn. Det burde nå være klart at fordelene ved ekteskap er mange.


Denne fatwaen er basert på Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Is it obligatory for a woman to get married? (oppsøkt 17.07.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger