Hva er aqidah?

Teologi og trosforståelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er aqidah? Vennligst forklar det for meg.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Aqidah refererer til det som er trodd på, med sikkerhet og overbevisning, i ens hjerte og sjel. Det er ikke bedervet med noe tvil eller usikkerhet.

Det arabiske ordet aqidah stammer fra roten aqada, som formidler betydninger av sikkerhet, bekreftelse, stadfesting, osv. I Koranen sier Allah (oversettelse av betydningen):

«Allah vil ikke straffe deg for det som er utilsiktet i dine eder, men Han vil straffe deg for dine bevisste eder …»
[Koranen 5:89]

Verbet omskrevet her som «bevisste eder» er aqqada/ta’qid, som refererer til når man har besluttsomhet i hjertet. På arabisk kan man si aqada al-habl (tauet var bundet), som vil si at det ble trukket stramt sammen. Ordet i’tiqad (tro) er også avledet fra denne roten, og har betydningen av å binde sammen, og gjøre sterk. Uttrykket i’taqadtu kadha (jeg tror det og det) betyr: Jeg er overbevist om det i mitt hjerte; dette er en rasjonell overbevisning.

I islam dreier aqidah seg om kunnskap. Muslimen må tro i sitt hjerte og ha tro og overbevisning, uten tvil eller forutanelser, fordi Allah har opplyst ham om aqidah i Sin Bok og via Hans åpenbaringer til Hans Sendebud (fred være med ham).

Aqidahs prinsipper er de som Allah har befalt oss til å tro på, som nevnt i ayahen (oversettelse av betydningen):

«Sendebudet tror på det som har blitt sendt ned til ham fra sin Herre, og (således gjør) de troende. Hver og en tror på Allah, Hans engler, Hans bøker og Hans Sendebud. De sier: ‘Vi skiller ikke mellom noen av Hans sendebud’ – og de sier: ‘Vi hører, og vi adlyder. (Vi søker) Din tilgivelse, vår Herre, og til Deg er tilbakekomsten (for alle).’»
[Koranen 2:285]

– og som definert av Profeten (fred være med ham) i den berømte hadith som beskriver hvordan Jibril kom til ham og spurte ham om islam osv.: «Iman (tro) er å tro på Allah, Hans engler, Hans bøker, møtet med Ham på Den Siste Dagen, Hans Sendebud og Oppstandelsens Dag.»

Så i islam refererer aqidah til det som er kjent fra Koranen og sikre hadither, og som muslimen må tro på i sitt hjerte, som en erkjennelse av sannheten om Allah og Hans Sendebud (fred være med ham).


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: What is 'Aqeedah? (oppsøkt 27.05.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger