Hva er visdommen bak fastens forskrivelse?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er årsaken til at faste er foreskrevet?

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første må vi bemerke at et av Allahs navn er al-Hakim (Den Mest Vise). Ordet hakim stammer fra den samme roten som hukm (kjennelse) og hikmah (visdom). Allah alene er Den som utsteder kjennelser, og Hans kjennelser er de mest vise og perfekte.

For det andre:

Allah foreskriver ikke noen kjennelse foruten at det er stor visdom bak det, som vi kanskje forstår, eller kanskje våre sinn ikke blir veiledet til å forstå det. Vi kan vite noe av det, men en god del er skjult for oss.

For det tredje:

Allah har nevnt årsaken og visdommen bak Hans påbud over oss om å faste, slik Han sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Å overholde fasten er foreskrevet for dere slik det var foreskrevet for dem før dere, så dere kan tattaqoon (være gudfryktige).»
[Koranen 2:183]

Faste er et middel for å oppnå taqwa (gudsfrykt, å være bevisst på Allah) og taqwa betyr å gjøre det som Allah har påbudt og unngå det som Han har forbudt.

Faste er et av de største midlene for å hjelpe en person til å oppfylle islams påbud.

De lærde (måtte Allah ha barmhjertighet med dem) har nevnt noen av årsakene til at faste er foreskrevet, som alle er kjennetegn på taqwa, men det er ikke noe galt i å sitere dem her, for å trekke oppmerksomheten til fastende mennesker mot dem, og gjøre dem ivrigere etter å oppnå dem.

Blant årsakene til faste er:

1. Faste er et middel som gjør at vi verdsetter og takker for nytelser. For å faste betyr å avstå fra spising, drikking og samleie, som er blant de største nytelsene. Ved å avstå fra dem i en kort tid, begynner vi å sette pris på deres verdi. For Allahs velsignelser anerkjennes ikke, men når man avstår fra dem, begynner man å anerkjenne dem, så dette motiverer en til å være takknemlig for dem.

2. Faste er et middel for å avstå fra haram ting, fordi om en person kan avstå fra halal ting for å glede Allah og ut av frykt for Hans smertefulle pinsel, da vil det være større sannsynlighet for at han avstår fra haram ting. Så å faste er et middel for å unngå tingene som Allah har forbudt.

3. Faste gjør oss i stand til å kontrollere våre begjær, fordi når en person er mett vokser hans begjær, men når han er sulten så blir begjæret hans svakt. Derfor sa Profeten (fred være med ham): «Å unge menn! Enhver blant dere som har råd til å gifte seg, la ham gjøre det, for det er mer effektivt i å senke blikket og beskytte ens kyskhet. Enhver som ikke kan gjøre det, la ham faste, for det vil være et skjold for ham.»

4. Faste gjør at vi føler medfølelse og empati overfor de fattige, fordi når en fastende person smaker på smerten av sult i en stund, husker han de som er i denne situasjonen hele tiden, så han vil skynde seg til å gjøre gode gjerninger for dem og vise medfølelse overfor dem. Så faste er et middel for å føle empati med de fattige.

5. Faste ydmyker og svekker Shaytan; det svekker virkningen av hans hvisking (waswas) på en person og minsker hans synder. Dette er fordi Shaytan «strømmer gjennom Adams sønn som blod» som Profeten (fred være med ham) sa, men å faste innsnevrer passasjen som Shaytan strømmer gjennom, så hans innflytelse avtar.

Shaykh al-Islam sa i Majmoo al-Fatawa, 25/246:

«Blod er utvilsomt dannet av mat og drikke, så når en person spiser og drikker, blir passasjen som djevlene strømmer gjennom – som er blodet – vid. Men om en person faster, blir passasjen som djevlene strømmer gjennom smal, så hjerter motiveres til å gjøre gode gjerninger, og avstå fra onde gjerninger.»

6. Den fastende personen trener seg i å huske på at Allah alltid ser, så han avstår fra de tingene han begjærer selv om han er i stand til å få tak i dem, fordi han vet at Allah kan se ham.

7. Faste betyr å utvikle en asketisk holdning overfor denne verden og dens begjær, og søke det som er hos Allah.

8. Det gjør muslimen vant til å gjøre en god del tilbedelseshandlinger, fordi den fastende personen gjør vanligvis flere tilbedelseshandlinger og blir vant til det.

Dette er noen av årsakene til at faste er foreskrevet. Og vi ber Allah om å hjelpe oss med å oppnå dem og tilbe Ham korrekt.

Og Allah vet best.

[Se Tafsir as-Sa’di, s. 116; Ibn al-Qayyims fotnoter til ar-Rawd al-Murabba, 3/344; al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 28/9]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: The reason why fasting is prescribed (oppsøkt 30.05.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger