Hva er fordelene med å be tarawih?

Salah (bønn)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er tarawih-bønnens fortrinn?

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første:

Lærde er enige om at tarawih-bønnen er sunnah mustahabbah (anbefalt), og kommer innunder tittelen av qiyam al-layl (nattbønner). Dette støttes av bevis fra Koranen og sunnah, som anbefaler qiyam al-layl og beskriver dets fortrinn.

For det andre:

Å be qiyam i ramadan er en av de beste handlinger av tilbedelse som kan få en person nærmere sin Herre. Al-Hafiz Ibn Rajab sa: «Legg merke til at i ramadan måneden engasjeres den troende i jihad an-nafs på to fronter; i løpet av dagen ved å faste, og i løpet av natten ved qiyam-bønnen. Enhver som kombinerer disse to jihad-typene vil få grenseløs belønning.»

Det er noen hadither som spesielt tar for seg qiyam-bønnen i ramadan, og som beskriver dets fortrinn ved å gjøre dette. For eksempel:

Al-Bukhari (37) og Muslim (759) berettet fra Abu Hurayrah at Allahs sendebud (fred være med ham) sa: «Enhver som står opp (for qiyam) i ramadan på grunn av sin tro, og håper på belønning, vil få sine tidligere synder tilgitt.»

«Enhver som står opp (for qiyam) i ramadan»; betyr å bruke nettene til bønn.

«på grunn av sin tro»; betyr å tro på Allahs løfter om belønning.

«og håper på belønning»; betyr å søke belønning, uten noen annen intensjon som å vise seg frem.

«vil få sine tidligere synder tilgitt»; Ibn al-Mundhir var sikker på at dette inkluderte både små og store synder, men an-Nawawi sa: «Fuqaha (eksperter innen islamsk rettsvitenskap) mener dette bare brukes for tilgivelse av små synder, ikke store synder. Noen av dem sa: ‘Det kan bety at byrden av store synder reduseres, så fremt det ikke er noen mindre synder.’» [Fath al-Bari]

For det tredje:

Den troende bør streve mer enn ellers i tilbedelse de siste ti nettene av ramadan, for laylatul-qadr er i løpet av disse ti nettene. Allah sier (oversettelse av betydningen): «Skjebnenatten er mer verdt enn tusen måneder.» [Koranen 97:3]

Angående belønning for qiyam denne natten så berettes det at Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som på grunn av sin tro og håp om belønning, bruker laylatul-qadr til bønn, vil få sine tidligere synder tilgitt.» [Berettet av al-Bukhari, 1768; Muslim, 1268]

Derfor pleide Allahs sendebud (fred være med ham) å streve hardere i tilbedelse de siste ti nettene enn han gjorde ellers. [Berettet av Muslim, 1175]

Al-Bukhari (2024) og Muslim (1174) berettet at Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Når de siste ti dagene begynte, pleide Profeten (fred være med ham) å knyte sitt underplagg (izar) stramt, være våken om nettene og vekke sin familie.»

«De siste ti dagene»; betyr de ti siste dagene av ramadan.

«Å knyte sitt underplagg (izar) stramt»; det ble sagt at dette var en metafor for å streve hardt i tilbedelse, eller å holde seg unna sine koner, som kan inkludere begge betydningene.

«Å være oppe om natten»; betyr å være våken, be og gjøre andre tilbedelseshandlinger.

«Og vekke sin familie»; betyr at han vekket dem om natten for å be.

An-Nawawi sa: «Denne hadithen indikerer at det er mustahabb (anbefalt) å gjøre flere tilbedelseshandlinger i løpet av de ti siste nettene i ramadan, og å være oppe om natten i tilbedelse.»

For det fjerde:

I ramadan bør vi være ivrige etter å be qiyamul-layl i gruppe, og være sammen med imamen til han avslutter bønnen. Tilbederen vil på denne måten belønnes som om man har bedd hele natten, selv om man bare brukte en liten del av natten i bønn. Og Allah er Den med stor belønning.

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «De lærde er enige om at det er mustahabb (anbefalt) å be tarawih, men de er uenige om det er bedre for en person å be alene hjemme eller sammen i moskeen. Ash-Shafi’i og de fleste av hans ledsagere, Abu Hanifah, Ahmad, samt noen av malikiene og andre, sa at det er bedre å be i en forsamling, som Umar ibn al-Khattab og sahabah (måtte Allah være fornøyd med dem) gjorde, og som muslimer fortsatte å gjøre.»

At-Tirmidhi (806) berettet at Abu Dharr sa: «Allahs sendebud (fred være med ham) sa: ‘Enhver som ber qiyam med en imam til han er ferdig, vil få det nedskrevet som om man har bedd hele natten.’»

Klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih at-Tirmidhi.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: The virtue of Taraweeh prayers (oppsøkt 11.07.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger